Det är på många sätt ett sensationellt beslut, som gör att det bli möjligt för området att dela energi inom och mellan fastigheter. Det bidar också till att belastningen på det allmänna elnätet minskar.

- Klimatfrågan är mänsklighetens största utmaning och en central del är omställningen av energisystemet i och till städer. Beslutet från Energimarknadsinspektionen innebär ett paradigmskifte. Det är en systemförändring som möjliggör att Tamarinden blir Örebros flaggskepp för hållbar stadsutveckling, säger Jonas Tannerstad, chef el- och automation på ÖrebroBostäder, till Örebro kommun.

E2B2s Kunskapsbrunch om energigemenskap den 15 mars

Energi och energiproduktion har varit ett högaktuellt ämne den senaste tiden, till följd av en energikris och höga elkostnader. Det har lett till ett ökat intresse för framtida energilösningar i samhället, där inte minst bebyggelsen behöver bli en mer integrerad och aktiv del i energisystemet. Energigemenskap är en ny sorts organisering där det kan bli verklighet. Den 15 mars håller E2B2 en digital kunskapsbrunch om energigemenskaper. Under webbinariet får vi lära oss mer om begreppet, fördelar med energigemenskaper men också utmaningar. Det får du inte missa! Anmäl dig här.

För dig som vill veta ännu mer om energigemenskaper finns flera projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. T.ex. ”Energigemenskap - En gemensam sak? Hushållens roll i delande av energi och samverkan i energigemenskaper” där Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan, har tittat på hushållens energianvändning, till exempel hur man ser på delande och lagring av energi mellan byggnader. I projektet ”Klimatdriven effekthushållning i kvarteret Crossways” har Senadin Alisic, Combitech och Linnéuniversitet, utvecklat en stadsdel i Växjö och tittat på hur man kan skapa en energi- och effektlösning på kvartersnivå, eller projektet ”Energidelning inom Embassy of Sharing – system, funktion och komfort” där man har byggt upp fastigheter i skånska Hyllie som ska dela energi emellan byggnaderna. Projektet drivs av Ulla Janson, Lund Tekniska Högskola.

Mer information om Tamarinden

Läs gärna med om bostadsområdet Tamarinden och det positiva beslutet från Energimarknadsinspektionen i artikeln "Efterlängtat klartecken för Örebros nya, energismarta stadsdel Tamarinden", på Örebro kommuns hemsida.

Uppdaterad den