- Med satsningen Future Solutions vill vi ge våra medlemmar möjlighet till kompetensutveckling. Men också nya kontakter att dela kunskap med, och eventuellt hitta nya samarbeten tillsammans med. I lite tuffare tider är det extra viktigt att nätverka och testa nya samverkansformer. Det säger Anita Aspegren, vd på IQ Samhällsbyggnad, i en artikel på IQ Samhällsbyggnads hemsida.

Ta reda på mer om Future Solutions

IQ Samhällsbyggnads satsning Future Solutions är kostnadsfritt och exklusivt för IQ Samhällsbyggnads medlemmar.

Vill du veta mer och/eller delta? Anmäl ditt intresse här.

Tre nätverksgrupper 2024

I vår startar tre skräddarsydda nätverksgrupper för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan personer som jobbar med liknande frågor och utmaningar och kan lära av varandra. Den ena gruppen fokuserar på hållbar energi och resursanvändning i byggande och boende, och leds av Anna Land, programansvarig i E2B2.

Programmet riktar sig till dig som är ledare, jobbar med strategier och utvecklingsprojekt i en kommun eller region, hos en bostadsutvecklare, byggentreprenör, energileverantör, forskare, innovatör eller expert inom hållbarhet, klimat, energi i samhällsbyggandet.

Ta reda på mer och anmäl ditt intresse på iqs.se.

Årets nätverksgrupper är:

  • Värdeskapande digitala lösningar i samhällsbyggandet - från planering till implementering
  • Hållbar energi- och resursanvändning i byggande och boende
  • 15-minutersstaden i utveckling – förutsättningar och utmaningar i ett svenskt sammanhang
Uppdaterad den