Energimyndigheten fick nyligen i uppdrag från Regeringen att ”utreda förutsättningarna för att bilda och bedriva verksamhet i gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper och huruvida det behövs ytterligare insatser för att främja sådana gemenskaper".

- Det finns fortfarande flera osäkerheter kring hur EUs nya direktiv är tillämpbart i den svenska kontexten och detta är ett viktigt uppdrag för att kunna röja undan eventuella hinder och för att tydliggöra hur man kan jobba med energigemenskaper i Sverige, säger Fredrik Lundström på Energimyndigheten.

Den 15 mars medverkar Fredrik på E2B2s digitala kunskapsbrunch om energigemenskaper, där han tillsammans med andra branschexperter, behovsägare och forskare, kommer att samtala och diskutera i ämnet. Under webbinariet presenteras också de senaste nyheterna om energigemenskaper, samt flera av de energigemenskaper som finns eller planeras i Sverige. Till exempel inspireras vi av bostadsområdet Tamarinden i Örebro, som nyligen fick ett beslut från energimarknadsinspektionen om att de får ett undantag från lagen om nätkoncession, vilket gör att de kan gå vidare med sin planerade energigemenskap. Det är ett viktigt beslut inte bara för Örebro, utan också för andra projekt i Sverige.

- Energigemenskaper som begrepp (med utgångspunkt från EUs direktiv) har funnits ett tag nu, men det har varit omgärdat av många oklarheter och både diskussion och praktisk utveckling har varit lite spretig. Nu finns dock flera tydliga tecken på att vi är på väg in i en annan fas, där mycket händer och mycket kan tänkas hända på relativt kort tid. Då kan det vara extra intressant att lyssna på vad olika aktörer i samhället ser just nu för att bättre försöka förstå var vi är på väg och helt enkelt få till en bra omvärldsspaning, men kanske också knyta några nya kontakter, säger Fredrik.

Men på vilket sätt är energigemenskaper intressanta i energisystemet?

- Energigemenskaper som fenomen uppstår lite i skärningen av flera supertrender inom energiområdet där exponentiell teknisk utveckling och sociopolitiska frågor skapar ett stort förändringstryck på kort tid. EUs lagstiftning kring energigemenskaper öppnar i den kontexten för några första steg på helt nya utvecklingsvägar som potentiellt kan ha stor betydelse för hur vårt framtida energisystem kommer att se ut. Det möjliggör nya sätt att optimera och hushålla med olika systemresurser och det skapar nya förutsättningar för lokal elproduktion, sektorsintegration, ökad resiliens och snabb elektrifiering med mera, säger Fredrik.

E2B2s kunskapsbrunch om energigemenskaper

Den 15 mars kl. 11:30 - 13:00 träffas vi digitalt och får lära oss mer om energigemenskaper. Medverkar gör:

Ulla Janson, Lunds Tekniska Högskola
Senadin Alisic, Combitech
Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan
Ulf Edvardsson, Västerås stad
Johan Wiklander, Mälarenergi
Mette Lager, CIT Renergy
Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder
Fredrik Lundström, Energimyndigheten

Anmäl dig här

Uppdaterad den