Mallar

För att hålla ihop E2B2 visuellt och underlätta användning av forskningsresultaten använder vi mallar inom programmet. Mallarna ska också underlätta för dig som arbetar i programmet.

I början av projektet:

För att de nyheter och resultat som tas fram i ert forskningsprojekt ska bli efterfrågade och komma till nytta behöver de kommuniceras. Kommunikationsplanen görs i mallen som du hittar nedan och skickas till programkansliets kommunikatör.

Mall för kommunikationsplan

Vid projektets slut:

Alla E2B2s projekt ska lämna in slutrapport, ekonomisk slutredovisning och administrativ bilaga. Rapportering av resultat sker i rapportmallarna nedan. Slutrapporten på omkring 10 sidor och den administrativa bilagan skickas till programkansliet, info@E2B2.se medan den ekonomiska redovisningen skickas till Energimyndigheten.

Observera att den ekonomiska slutredovisningen ska signeras och skickas i original per post till Energimyndigheten: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Mallar för slutrapportering ny mall

Frågor

Om du har några frågor angående mallarna är du välkommen att kontakta E2B2s kommunikatör Björn Ängerfors.