Lägesrapport och ekonomisk redovisning

Datum för inlämnade av rapporterna står i beslutet om stöd som ni fått av Energimyndigheten. Där står också om ni ska lämna både lägesrapport och ekonomisk redovisning eller enbart lägesrapport.

Större avvikelser från projektplanen ska inte vänta till den årliga redovisningen utan kommuniceras direkt med programkansliet.