Slutrapportering

Ni behöver inte fylla i förordet eller texten på baksidan av dokumentet – det gör vi från kansliets sida när vi fått in din rapport. Slutrapporten ska ha ett omfång på 10 sidor exklusive innehållsförteckning, referenser och bilagor.

Ekonomisk slutredovisning och administrativ bilaga

I samband med att ni lämnar in slutrapport för ert projekt ska dessa två blanketter fyllas i och skickas i original till Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna.