Mallar

För att hålla ihop E2B2 visuellt och underlätta användning av forskningsresultaten använder vi mallar inom programmet. Mallarna ska också underlätta för er som arbetar i programmet.

I början av projektet:

För att de nyheter och resultat som tas fram i ert forskningsprojekt ska bli efterfrågade och komma till nytta behöver de kommuniceras. Kommunikationsplanen görs i mallen som ni hittar nedan och skickas till programkansliets kommunikatör.

Mall för kommunikationsplan

Under projektets gång:

Lägesrapport och ekonomisk redovisning ska lämnas under projektets gång. Datum står i beslutet om stöd som ni fått av Energimyndigheten. Större avvikelser från projektplanen ska inte vänta till den årliga redovisningen utan kommuniceras direkt med programkansliet.

Mallar hittar du på energimyndigheten.se.

Du skickar in rapporterna via E-kanalen.

Vid projektets slut:

Alla E2B2s projekt ska lämna in slutrapport, administrativ bilaga och ekonomisk slutredovisning. Rapportering av resultat sker i rapportmallarna. Ni hittar dem via länken nedan. Slutrapporten och den administrativa bilagan skickas till E2B2s kansli på info@E2B2.se. Den ekonomiska slutredovisningen inlämnas elektroniskt till Energimyndigheten via E-kanalen.

Mallar för slutrapportering

Frågor

Om ni har några frågor angående mallarna är ni välkomna att kontakta E2B2s kommunikatör Lina Theander.