Slutrapportering

Fyll inte i förord eller baksidestext – det gör vi från E2B2s sida – men i övrigt ska rapporten vara i tryckfärdigt skick när ni skickar den till oss. Det betyder att den ska vara korrekturläst och eventuellt språkgranskad.

Bilder ska vara upphovsrättsligt godkända och av god kvalitet både på skärm och papper.

En slutrapport i E2B2 ska vara max 10 sidor. Sidantalet räknas från sidan efter innehållsförteckning och fram till bilagorna. Bilagor infogas eller biläggs. Max. antal sidor med bilagor är 20 sidor.

Ni skickar in slutrapporten och den administrativa bilagan till E2B2s kansli: info@E2B2.se

E-kanalen

E-kanalen är ett av Energimyndighetens system för elektronisk ansökning av stöd och rapportering som du använder dig av i din kommunikation med myndigheten.

Administrativ bilaga

I samband med att ni lämnar in slutrapport för ert projekt ska även blanketten administrativ bilaga fyllas i och skickas in till E2B2s kansli: info@E2B2.se