Slutrapportering

Fyll inte i förordet – det gör vi från kansliets sida när vi fått in er rapport – men i övrigt ska rapporten vara i tryckfärdigt skick när ni skickar den till oss. Det betyder att den ska vara korrekturläst och eventuellt språkgranskad. Bilder ska vara upphovsrättsligt godkända och av god kvalitet både på skärm och papper. En slutrapport i E2B2 ska vara max 10 sidor. Sidantalet räknas från sidan efter innehållsförteckning och fram till bilagorna. Bilagor infogas eller biläggs. Max antal sidor med bilagor är 20 sidor.

Ni skickar in slutrapporten och den administrativa bilagan till IQ Samhällsbyggnad.

E-kanalen

E-kanalen är Energimyndighetens portal för elektronisk ansökning av stöd och rapportering som du använder dig av i din kommunikation med myndigheten.

Administrativ bilaga

I samband med att ni lämnar in slutrapport för ert projekt ska även blanketten administrativ bilaga fyllas i och skickas in till IQ Samhällsbyggnad.