Människors livsstilar, hur människor använder energi och vilka val som görs påverkar möjligheten för energieffektivisering. I E2B2 sätts teknisk forskning samman med samhälls- och beteendevetenskaplig forskning för att studera hur vi kan uppnå en bredare användning av energieffektiv teknik och åstadkomma energieffektivare beteenden.