I det tvärvetenskapliga projektet ska forskarna undersöka möjligheterna för kontorsanställda att omsätta kunskap om elanvändning till ett hållbart beteende som minskar denna användning. Fyra olika arbetsplatser, så kallade testbäddar, ingår i studien. De består av TeliaSonera, Högskolan i Borås, Borås Stad och SP. Dessa arbetsplatser är olika vad gäller utformning, verksamhet liksom kompetensen på personalen. Under projektet arbetar respektive arbetsplats med hur de kan skapa nya hållbara rutiner utifrån sina förutsättningar, men det kommer också att ske ett erfarenhetsutbyte mellan testbäddarna.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

Tidigare projekt, som har genomförts av SP tillsammans med Interactive Institute Swedish ICT, visar att en stor del av elen på kontor används när personalen inte är där. För att minska denna elanvändning infördes olika visualiseringsverktyg. Det konstaterades dock att enbart införa verktyg av detta slag inte är tillräckligt för att minska elanvändningen, särskilt inte om det ska ske en långsiktig förändring. Då krävs istället att människor ändrar sitt beteende och att det finns upparbetade rutiner för detta.

– Vi kunde också se att det fanns ett intresse för energieffektivisering bland många i personalen, men det kom sällan några signaler eller incitament från ledningen att detta var något angeläget. För att lyckas få till en varaktig förändring är det därför centralt att ledningen ser eleffektivisering som något viktigt, säger Magdalena Boork. (bilden)

Fakta

Projekt: Beyond Viz, varaktigt energieffektivt beteende på arbetsplatsen Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SP, Yanzi Networks, Högskolan i Borås, Borås stad Stadskansliet, TeliaSonera Sverige AB Projektstart: juli 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 5 408 499 kr Projektledare: Kristina Fyhr Energimyndighetens projektnummer: 40844-1

Projektet har som mål att åstadkomma bestående besparing av så kallad frånvaroel i de egna konstorsrummen (det vill säga el som används när ingen befinner sig i rummet) till följd av förändringar i det energirelaterade beteendet på arbetsplatsen. För att kunna uppnå detta kommer man inom projektet att visualisera elanvändning och anordna workshops på varje arbetsplats samt arbeta med strategier och rutiner kring elbesparing och beteende. Förändringarna följs både genom energimätningar och i en beteendevetenskaplig studie.

– Vi kommer även att identifiera besparingspotentialer på arbetsplatserna till följd av förändrade beteenden. Det finns det inga uppgifter om idag, berättar Magdalena Boork.

Målet är att hitta strukturella metoder och rutiner samt att komma med konkreta råd som är anpassade till olika typer av kontor.

– Jag tror att många arbetsplatser har svårt att arbeta med energieffektivisering när det handlar om förändrade beteenden och nya rutiner, men vi vill skapa verktyg för att stödja företag med detta, avslutar Magdalena Boork.

Kristina Fyhr blev projektledare för projektet efter att intervjun skrevs.

Text: Ann-Sofie Borglund