Intresset för projektet är redan mycket stort. Ekostaden Augustenborg ligger i utkanten av Malmö och består huvudsakligen av bostäder byggda på 1950-talet. Under de senaste 15 åren har området förvandlats till en hållbar stadsdel som ligger i framkant när det gäller klimatanpassning och miljö. Mitt i området förtätar nu MKB med ett spjutspetsprojekt där byggnaderna har anpassats för att minska klimatpåverkan och möjliggör en hållbar livsstil för de boende.

– Vi har två tydliga mål. Det ska vara lätt att göra rätt och de boende ska kunna odla i stan, säger Frida Persson Boonkaew, strategisk projektledare för hållbarhet på MKB och den som leder projektet "Boendemiljö för klimatsmart livsstil". (bilden)

Fakta

Projekt: Boendemiljö för klimatsmart livsstil Utförare: MKB Fastighets Aktiebolag Samfinansiärer: Energimyndigheten, KTH, MKB Fastighets Aktiebolag Projektstart: april 2015 Projektslut: oktober 2017 Projektbudget: 1 560 800 kr Projektledare: Frida Persson Boonkaew Energimyndighetens projektnummer: 39702-1

– För att det ska vara lätt för de boende att leva klimatsmart och även odla så har vi gjort en rad åtgärder i fastigheten, bland annat kan man med en knapptryckning stänga av el och ventilation när man inte är hemma, den 22 kvadratmeter stora odlingsbalkongen har två växtzoner, takterassen som är gemensam har ett växthus och det finns ett lättillgängligt cykelgarage där det också går att låna lådcyklar, berättar Frida Persson Boonkaew.

Även fastigheten präglas av ett tydligt miljötänk. Greenhouse är ett passivhus med bland annat smarta elnät, gröna tak och tak med solceller.

– I E2B2-projektet ska vi utvärdera våra lösningar, vilket görs av forskare vid KTH. Det är viktigt att det görs vetenskapligt så att vi verkligen vet vilka lösningar som uppskattas av de boende, är lönsamma och ger en miljöeffekt. Vår förhoppning är att sprida de lösningar som är extra bra och ger stor klimatnytta till vårt övriga bestånd, men även nationellt, säger Frida Persson Boonkaew.

Forskargruppen kommer att följa de boende i huset genom djupintervjuer och dagsboksunderlag i kombination med beräkningar på växthusutsläpp. I dagboken ska hushållen ange sina utgifter och det handlar huvudsakligen om hushållets konsumtion. 20 hushåll kommer att ingå i studien med djupintervjuer, men samtliga boende kommer att delta i en enkät. Projektet avslutas under våren 2017.

Text: Ann-Sofie Borglund