Coronapandemin har på ett påtagligt sätt påverkat vårt sätt att leva. På grund av restriktioner och rekommendationer har människor varit tvungna att ändra sina vanor, bland annat har många bytt sin kontorsarbetsplats till att i stället arbeta hemma. Det har i sin tur påverkat energianvändningen.

I denna studie kommer forskarna att kvantifiera i vilken utsträckning som pandemin har lett till förändringar av energianvändningen i olika typer av byggnader i Sverige.

– Vi ska använda data om 10 000 kunder från elnätsföretaget Ellevio för att kvantifiera förändringarna i elanvändningen och jämföra med situationen före pandemin. Vi kommer också att undersöka användningsmönstren av el i bostäder, kontor och industrier, säger Vera van Zoest vid Uppsala universitet och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Evaluating the effects of the COVID-19 pandemic on electricity consumption patterns in the residential, public and commercial sector in Sweden

Koordinator: Uppsala universitet

Projektstart: Januari 2022
Projektslut: Januari 2024
Projektbudget: 2 002 097 kr

Projektledare: Vera van Zoest

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00187

Forskarna kommer dessutom att göra intervjuer med fastighetsägare till kontor, bolag med tillverkning och myndigheter.

– Vi ska även att genomföra en enkät med elanvändarna för att få deras bild av sin energianvändning under pandemin. Det kan exempelvis handla om att när de jobbade hemma så hade de på sin dator, tvättade mitt på dagen eller att de köpt luftkonditionering för att få ett behagligt inomhusklimat under sommaren, säger Vera van Zoest.

Därigenom kommer man förstå vilka faktorer som ligger bakom förändringarna i energianvändningen under pandemin, men forskarna kommer också att blicka framåt.

– Pandemin har gjort att en del förändringar är här för att stanna och vi vill studera vilka förändringar som påverkar energianvändningen både för privatpersoner och företag. I vår enkät kommer vi även att fråga vilka förändringar kunderna planerar att göra framöver kopplat till sin energianvändning, säger Vera van Zoest.

Som exempel nämner hon att många har fortsatt att arbeta hemma flera dagar i veckan och en del har köpt större boende för att kunna arbeta hemma i större utsträckning.

– Denna information är viktig för vi är inte enbart intresserade av vad som skett under pandemin, utan också vilka förändringar som kan ske framöver och hur det kan påverka infrastrukturen för energi.

– Framför allt vill elnätbolagen undvika effekttoppar. Vi vill ta reda på hur människors beteende påverkar möjligheterna till ökad flexibilitet, för genom ökad flexibilitet kan de minska effekttopparna. Detta är viktigt att veta för elnätsbolagen och för kommuner som får förfrågningar från befintliga kunder som vill öka sin elförbrukning eller nya företag som vill etablera sig och behöver mycket el, avslutar Vera van Zoest.

Text: Ann-Sofie Borglund

Publikationer

Artikel i Energy & AI

Videobaserad artikel i Science Talks