I denna studie kvantifieras i vilken utsträckning covid-19-pandemin har lett till förändringar i elanvändningsmönster i olika typer av byggnader i Sverige. Forskarna ska även försöka förstå orsakerna bakom förändringarna samt undersöka framtidsperspektivet hos invånare, företag och myndigheter i en post-pandemisk era.

Fakta

Projekt: Evaluating the effects of the COVID-19 pandemic on electricity consumption patterns in the residential, public and commercial sector in Sweden
Koordinator: Uppsala Universitet

Projektstart: Januari 2022
Projektslut: Juni 2023
Projektbudget: 2 002 097 kr

Projektledare: Veronella van Zoest

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00187