Ambitionerna när man bygger bostadshus är numera höga kring energianvändning. För att uppnå olika typer av certifieringssystem för byggnaden krävs också låg energianvändning.

­‒ Men när man gör uppföljningar så ser vi ett glapp mellan målen för energianvändning och hur det blev när de boende flyttat in. Då är väldigt ofta energianvändningen högre än beräknat, säger Pimkamol Mattsson, forskare vid Lunds Tekniska Högskola och den som leder projektet ”Förväntningar och handlingar ‒ vägen mot energieffektivt beteende i bostadshus”.

Arkitektföretag och/eller entreprenörer och deras kunder, som involveras i konceptutveckling, design och implementering av energieffektiva bostadshus kommer att delta i projektet.

Fakta

Projekt: Förväntningar och handlingar – vägen mot energieffektivt beteende i bostadshus
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: Januari 2020
Projektslut: Juni/juli 2022

Projektbudget: 4 597 939 kr

Projektledare: Pimkamol Mattsson

Energimyndighetens projektnummer: P49576-1

Forskarna kommer även att genomföra intervjuer med de boende för att få reda på hur de upplever inomhusmiljön rörande exempelvis belysning, temperatur och ventilation, men också hur de boende använder byggnadens energirelaterade funktioner och apparater vad gäller värme och el. De ska också ta reda på vilka olika psykologiska faktorer som kan påverka de boendes beteende vad gäller energi.

Tidigare studier har främst undersökt energianvändning utifrån byggnadens förutsättningar eller hur mycket energi de boende använder, men Pimkamol Mattsson betonar att det är viktigt att se till en helhet, vilket de kommer att göra i detta projekt.

‒ Vet man hur energieffektiv teknik och design interagerar med användarna, så kan vi också se vad som fungerar bra och vad som inte har fungerat som planerat. Resultatet av studien kan förhoppningsvis leda till att de som ritar och bygger inför design och teknik som gör att de boende motiveras till att använda mindre energi, säger Pimkamol Mattson och fortsätter:

‒ Det i sin tur kan därmed leda till att energieffektiva byggnader både fungerar tillfredsställande för de boende och att man når uppsatta mål för energianvändning.

Av Ann-Sofie Borglund