Projektet Framtidsgränd kommer de närmsta åren undersöka hur hållbara livsstilar kan utvecklas i renoverade bostäder som utrustas med teknik för smarta elnät och solpaneler på balkongen. Under två år ska en tvärvetenskaplig forskargrupp följa en fastighet och 18 renoverade hyreslägenheter i ett miljonprogramsområde i Västerås.

- Design får inte en mening och innebörd förrän den möter människor och man använder designen i en kontext. Här ska vi undersöka de boendes beteende i samverkan med tekniken och se om beteendet förändras över tid, säger projektledare Cecilia Katzeff. (se bilden)

Fakta

Projekt: Framtidsgränd, hållbara livsstilar i renoverade hyreslägenheter Utförare: Interactive Institute Swedish ICT Samfinansiärer: Energimyndigheten, Västerås stad Mimer, Mälarenergi Elnät, There Corporation Projektstart: juni 2014 Projektslut: maj 2017 Projektbudget: 6 320 000 kr Projektledare: Elin Önnevall Energimyndighetens projektnummer: 38890-1

I lägenheterna har de boende möjlighet att stänga av eluttag när de går hemifrån för att undvika att onödig el förbrukas. Via en teknikportal kan de visualisera elförbrukningen. Där kan man se hur mycket el som produceras i fastigheten och hålla koll på elpriserna 24 timmar framåt.

- På så vis kan de boende till exempel anpassa elförbrukningen till de timmar då elen inte kostar lika mycket. Överskottet av den el som produceras matas ut på elnätet, berättar Cecilia.

Tidigare har forskare tittat på smarta elnät mycket från ett tekniskt perspektiv eller utgått från ett fåtal familjer i nybyggda lägenheter i mer exklusiva områden.

- Det här projektet är unikt eftersom det handlar om renoverade hyreslägenheter i ett miljonprogramsområde och de flesta flyttar tillbaka till en lägenhet där de bott tidigare. Hyresgästerna har inte aktivt valt detta, säger Cecilia vidare.

Swedish ICT, Innventia och SP har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

Medfinansiären There Corporation som har utformat den smarta elnätstekniken i projektet får direkt nytta av att medverka. Det koncept som ska utvecklas under projektets gång ska bidra till att tekniken blir mer användarvänlig och användbar.

- Forskningsprojektet ska också mynna ut i rekommendationer som kommer bli användbara i andra projekt och bostadsområden. Vår förhoppning är att kontaktytan mot användaren blir bättre, effekten av att av smarta elnät ökar och vi kan sikta mot ett mer hållbart samhälle – där också hushållens livsstilar ingår, avslutar Cecilia.

Vad är smarta elnät?

Smarta nät är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, med mera som på ett kostnadseffektivt sätt: - underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion - leder till minskad energiförbrukning - bidrar till effektreduktion vid effekttoppar - skapar förutsättningar för aktivare elkunder

Text: Lina Theander