Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Charlotta Isaksson vid RISE har att säga om projektet!

Flera vinster med energibesparing

Att få företag och organisationer att spara energi är viktigtur flera aspekter. I Sverige står företag och offentliga organisationer för minst 50 procent av den slutliga energianvändningen, så om energieffektivering får större genomslag där finns det stora mängder energi att spara. Dessutom har företag och organisationer stor makt att påverka omvärlden, dels genom de produkter och tjänster som erbjuds kunder (som kan vara mer eller mindre inriktade på energieffektivisering), dels genom deras möjligheter att agera förebilder för övriga samhället.

Socialt genomtänkta strategier

Forskningen visar att energieffektivisering oftast inte är tillräckligt prioriterat inom företag och organisationer. Det finns mycket mer att göra. I detta projekt har forskarna valt att lyfta fram företagen och organisationernas möjligheter med fokus på den sociala potentialen. Syftet har varit att undersöka hur kommunikation och samverkan inom organisationer och företag kan stärkas för att främja ett hållbart energieffektiveringsarbete.

Fakta

Projekt: Kommunikation för hållbara energisystem Utförare: RISE Samfinasiärer: Energimyndigheten, Göteborg Energi AB, RISE Projektbudget: 400 000 kr Projektstart: september 2016 Projektslut: juni 2017 Projektledare: Charlotta Isaksson Energimyndighetens projektnummer: 42636-1

Delaktiga medarbetare

Syntesen visar på att personalen måste samverka och kommunicera med varandra för att energieffektiviseringsarbetet ska lyckas. Detta för att undvika missförstånd och missnöje, som exempelvis att inomhustemperaturen har sänkts en grad på vintern, men också för att undvika att energieffektivisering står i konflikt med andra mål och åtagandet. Centralt är också att alla ska vara delaktiga i detta arbete och att det ska ingå i de vanliga arbetsuppgifterna. Om energieffektivisering ses som en ”separat grej” vid sidan om är det svårt att få ett engagemang och en långsiktighet i arbetet.

Tydligt ledarskap

I rapporten presenterar forskarna flera förslag för att få energieffektivisering att bli en viktig fråga för organisationer och företag. De lyfter särskilt fram att: det behövs ett tydligt ledarskap som visar att energieffektivisering är ett prioriterat område och kommunicerar detta till hela organisationen, energieffektivisering är allas ansvar, energieffektivering behöver integreras i verksamheten, arbeta gemensamt för att hitta lösningar på en hög energianvändning, ta fram metoder och kommunikationsaktiviter som utgår från befintliga kommunikationskanaler och rutiner samt fokusera på möjligheter och inte på hinder.


Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
 • Det finns stora vinster att göra om företag och organisationer energieffektiviserar, dels i minskad energiåtgång,
  dels som förebilder för övriga samhället.
 • Utan socialt genomtänkta strategier och visioner om hur organisationer och företag ska arbeta med energieffektiviseringar blir det svårt att uppnå de förutsättningar som krävs för ett hållbart energieffektiviseringsarbete.
 • Kommunikation kring energi tenderar att bli envägskommunikation, men alla behöver vara delaktiga för att få
  hållbara och långsiktiga energilösningar.
 • Det krävs ett tydligt ledarskap som visar att energieffektivisering är ett prioriterat område. Det behöver även
  kommuniceras ut till hela organisationen.
 • Låt kommunikationsaktiviter kring energieffektivisering i lokalerna utgå från befintliga kommunikationskanaler och
  rutiner.

Text: Ann-Sofie Borglund