Nudging är en metod för beteendeförändringar som ska leda till att personer lättare kan göra ett hållbart val. Denna metod kan därför vara intressant för att få fler småhusägare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Idag bor 40 procent av Sveriges hushåll i ett småhus och majoriteten av husen är byggda före 1980. En tredjedel är byggda under 1960- och 1970-talet och de har likartade bygg- och installationstekniska lösningar. Det vanligaste sättet att värma småhusen är genom elvärme. Om småhusen kan minska sin eluppvärmning eller byta till annan uppvärmning så skulle det medföra stora vinster för samhället. Då kan man frigöra viktig elkapacitet som kan användas till andra sektorer, exempelvis transportsektorn.

Eftersom många av småhusen är äldre finns ett behov av större renoveringar. I samband med renoveringen är det ett bra tillfälle att samtidigt göra kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder och förbättra inomhusklimatet. Med nuvarande renoveringstakt genomförs dock endast energieffektiviseringar i en procent av småhusen per år. Av de som genomför energieffektiviseringsåtgärder vid renovering har många småhusägare först varit i kontakt med sin kommunala energi- och klimatrådgivare. Att energi- och klimatrådgivarna kommunicerar på rätt sätt är därför viktigt.

– Vårt övergripande mål i projektet är att ta fram underlag kring vilka kommunikationsformer som har bäst möjlighet att få fler småhusägare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i sina småhus. Vi ser att nå till just energi- och klimatrådgivare är en central del, säger Saga Ekelin, senior konsult på Anthesis.

I projektet ska man ta fram två digitala utbildningsserier kring energieffektivisering i småhus, varav den ena serien utnyttjar olika nudgingmetoder. Det kan exempelvis vara att man uppmanar husägare att sätta personliga mål för energieffektivisering eller att man anger en procentsiffra hur stor andel småhusägare som redan har gjort en viss åtgärd. Testpersoner ska genomföra utbildningen och svara på en enkät.

– Här kommer vi få svar på om nudging ger en större motivation för småhusägare att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Om vi kan se detta blir det viktig kunskap, som i första hand energi- och klimatrådgivare kan ha stor nytta av i sin kommunaktion med småhusägare.

– Då kan man också ta fram en rad konkreta tips på nudging som de kan använda i praktiken, avslutar Saga Ekelin.

Text: Ann-Sofie Borglund

Fakta

Projekt: Studiecirklars påverkan på småhusägares benägenhet att genomföra åtgärder
Koordinator: Anthesis Enveco AB

Projektstart: Januari 2022
Projektslut: December 2022
Projektbudget: 450 000 kr

Projektledare: Agneta Irene Persson

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00219