I Linköping växer nu den nya stadsdelen Vallastaden fram. I området ska det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden bygga fastigheter med hyresrätter. I detta projekt ska forskare vid Linköpings universitet, i samarbete med Stångåstaden, utforma processer som gör det möjligt att analysera hur energieffektiva val görs och utifrån vilka grunder energieffektiva val görs av både de boende och professionella.

I studien ingår:

  • Två hyreshus, med ett plusenergihus och ett standardhus.
  • Fyra radhus med olika inredningskoncept – varav vissa är kopplade till hållbarhet – som de blivande hyresgästerna ska få välja mellan.
  • Ett kvarter med bland annat studentbostäder.
Fakta

Projekt: Val pågår! Men väljs energieffektivitet? Utförare: Linköpings universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, AB Stångåstaden Projektstart: september 2015 Projektslut: juni 2018 Projektbudget: 5 890 500 kr Projektledare: Maria Eidenskog Energimyndighetens projektnummer: 40783-1

– En del i projektet har fokus på hyresgästerna och hur de resonerar inför de val de ställs inför till sin nya hyresrätt och hur det påverkar energianvändningen, säger Maria Eidenskog, forskare vid Linköpings universitet. (bilden)

– I projektet studerar vi också valet av energieffektivitet under byggnadsprocessen. Där har vi redan indikationer på att energiberäkningar är viktiga och i stor utsträckning styr de val som görs kring exempelvis isolering och fönster. Dessa energiberäkningar får extra stor betydelse när fastigheten ska uppnå höga energimål, säger Maria Eidenskog vidare.

Målet är att lärdomar från projektet, liksom bra idéer och koncept, ska överföras till kommande nybyggnadsprojekt. Dessutom kommer forskarna, under en bomässa som äger rum i Linköping 2017, att presentera resultat från detta projekt.

– Vi planerar att ha ett seminarium på bomässan med byggherrar och bostadsbolag om hur energirelaterade val görs av professionella och hyresgäster. Där vill vi också ta upp vad som sätter gränser och vad som vidgar gränserna att göra energieffektiva val samt vid vilka tillfällen som valmöjligheten inte är önskvärd, säger Maria Eidenskog.

Text: Ann-Sofie Borglund