Forskningen bygger vidare på en tidigare studie inom E2B2, som avslutades under 2021. Den visar att trångboddhet ger höga halter av koldioxid och fukt, vilket i sin tur leder till ett dåligt inneklimat för de boende. Det riskerar också att ge skador på byggnaden. Problemen är inte sällan kopplade till lägenheter som byggdes i miljonprogrammet. Studien bygger på litteraturstudier, intervjuer med fastighetsskötare samt analyser och simuleringar av bland annat inomhusmiljöns kvalitet.

Webbinarium om projektet

Lär dig mer om projektet! På E2B2s webbinarium den 11 november 2021 presenterades resultat från projektet.

– Vi kunde se att problemen med trångboddhet är kopplade till både beteende och teknik. Nu ska vi genomföra mätningar, för att se vilka åtgärder som passar bäst för att minska problemen med trångboddheten sett till byggnaden och de boendes hälsa, säger Dennis Johansson, forskare vid LTH och den som leder projektet.

Totalt ska ett 50-tal lägenheter ingå i studien, varav omkring tio lägenheter kommer att utgöra en kontrollgrupp där inga åtgärder görs. Målsättningen är att lägenheterna kommer att finnas i 2–3 olika områden.

– Vi ska mäta koldioxid, relativ fuktighet och temperatur under ett år, för att få med säsongsvariationer. Vi ska även mäta ventilationsflödena, berättar Dennis Johansson.

Fakta

Projekt: Åtgärder för att minska boendetäthetens påverkan på inomhusmiljön
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: Februari 2021
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 3 579 990 kr

Projektledare: Dennis Johansson

Energimyndighetens projektnummer: P47826-2

Tanken är att prova olika åtgärder för att se vad som fungerar och mätningarna görs både före och efter att åtgärderna sätts in. Åtgärdspaketen kommer bland annat att innehålla utökad ventilation och avfuktning, men också informationsinsatser till de boende som kan minska problemen med trångboddhet.

Målsättningen med projektet är att få bättre kunskap hur människor och byggnader påverkas av trångboddhet och vilka åtgärder som behövs för att få ett bättre inomhusklimat i dessa lägenheter.

Forskarna kommer att sammanställa råd med allmänna åtgärder för förvaltning i befintliga lägenheter och vid byggnation av nya lägenheter i trångbodda områden.

– Ett bättre inomhusklimat ger flera vinster med bättre hälsa för de boende och mer hållbara byggnader för fastighetsägarna, därför känns det angeläget att vi når ut till många. Det finns ett stort intresse för dessa frågor bland fastighetsägare, men också projektörer och entreprenörer, så det finns goda förutsättningar att nå ut med resultaten från denna forskning, avslutar Dennis Johansson.

Text: Ann-Sofie Borglund