Fakta

Projekt: Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem
Utförare: Sustainable Innovation i Sverige AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Akademiska Hus Aktiebolag, Örebrobostäder AB, Stena Fastigheter Göteborg AB, Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB, Vasakronan AB, Wani Energi Aktiebolag, Göteborg Energi AB, SABO AB, Skövde Energi AB, Hässleholm Miljö AB, Utilifeed AB, Föreningen Installatörsföretagen, Sustainable Innovation i Sverige AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: September 2022
Projektbudget: 2 167 500 kr

Projektledare: Jan Kristoffersson

Energimyndighetens projektnummer: P51717-1