På en rad platser i landet råder effektbrist. Detta samtidigt som samhället ska ställa om till fossilfritt, vilket kommer att kräva stora mängder ny el. Det är därför viktigt att kunna minska effekttopparna så att dessa satsningar verkligen går att genomföra. En rad olika åtgärder kommer att krävas för att lyckas med detta och fastighetsägare kan vara med och bidra.

– Vi går mot en utveckling där fastigheterna är mer och mer självkörande och automatiserade. Då gäller det att fastigheterna kan samspela med energisystemen på ett bra sätt, säger Jan Kristoffersson vid SUST (Sustainable Innovation) och den som leder projektet.

I projektet kommer man att definiera olika utvecklingsnivåer för automatisering i fastigheter. Fokus kommer att ligga på byggnaders energiförsörjning och dess uppkopplade funktioner. En utgångspunkt är Smart Readiness Indicator. Det är EU-kommissionen som har tagit fram denna indikator för att bedöma en byggnads kapacitet att anpassa prestanda och energiflexibilitet med hjälp av avancerad teknik. Kommissionen har fastställt en definition av indikatorn och hur den ska beräknas, vilket skulle kunna ligga till grund nytt branschramverk.

Fakta

Projekt: Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem
Utförare: Sustainable Innovation i Sverige AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Elteknikbranschens utveckling i Sverige AB, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Akademiska Hus Aktiebolag, Örebrobostäder AB, Stena Fastigheter Göteborg AB, Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB, Vasakronan AB, Wani Energi Aktiebolag, Göteborg Energi AB, SABO AB, Skövde Energi AB, Hässleholm Miljö AB, Utilifeed AB, Föreningen Installatörsföretagen, Sustainable Innovation i Sverige AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: September 2022
Projektbudget: 2 167 500 kr

Projektledare: Magnus Fransson

Energimyndighetens projektnummer: P51717-1

Det kan ju låta lite fyrkantigt, men Jan Kristoffersson betonar att det ska vara enkelt för fastighetsägare att ta till sig informationen. Resultatet från projektet kommer troligen bli ett PDF-dokument där man kan se olika utvecklingsnivåer av digitalisering och vad som krävs för att nå nästa nivå – vilka som är hindren och nyttorna med detta. Utvecklingsnivåerna har fokus på automation av byggnaders energianvändning kopplade till olika funktioner som exempelvis uppvärmning, kyla, lokal elproduktion och lokal lagring av energi.

– Vi vill öka förståelsen för digitalisering och hjälpa företag att kunna ta nästa steg i digitaliseringen av fastigheten, men det handlar också om att öka samverkan mellan fastighetsbolag och energibolag. Där finns en stor potential, menar Jan Kristoffersson.

– Med AI-teknik kan man göra bättre prognoser för energianvändningen och därigenom kan man bland annat planera för att använda energilager och ladda elbilar vid rätt tillfälle och på så sätt samspela bättre med el- och fjärrvärmesystemen. Det är bra både för den enskilda fastighetsägaren och för energisystemen, säger Jan Kristoffersson.

Av Ann-Sofie Borglund