Svenska djurstallar täcker en stor yta (cirka 3000 hektar) och har långa driftstimmar som leder till hög energianvändning. I detta projekt ska forskarna vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola (LTH) undersöka energianvändningen och inomhusklimatet i svenska stall för grisar. Detta både utifrån dagens klimat och framtida klimatscenarier.

– Jag har forskat mycket inom energiområdet, men är personligen intresserad av hållbarhetsfrågor i stort som bland annat ekologi och matproduktion, vilket gör att detta projekt känns viktigt. Just matproduktion blir dessutom alltmer aktuell när både matpriser och energipriser ökar, säger Marie-Claude Dubois, universitetslektor vid LTH och SLU, och den som leder projektet.

– Samtidigt får vi inte ha matproduktion som är dålig för djuren. Vi ser framför oss att befolkningen ökar och det kan innebära ökad köttkonsumtion. Detta tillsammans med ett varmare klimat gör att djurstallarna behöver anpassas så att djuren verkligen har det bra, säger Marie-Claude Dubois vidare.

I detta projekt har forskarna valt att fokusera på djurstallar för grisar. Det beror framför allt på att grisar ofta lever hela sitt liv i ett djurstall och inte har möjlighet att gå ut, som exempelvis nötkreatur gör. Grisar kan dessutom inte förlora värme genom svett, vilket gör att de plågas om det blir för varmt.

Fakta

Projekt: Förbättring av energieffektiviteten och inomhusklimatet i stallbyggnader genom passiva och aktiva åtgärder
Koordinator: Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Projektstart: Januari 2022
Projektslut: Juli 2025
Projektbudget: 5 241 529 kr

Projektledare: Marie-Claude Dubois

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00179

– Vi ser att den termiska komforten är dålig för grisar. Det kan bli väldigt varmt redan idag och det leder till försämrad livskvalitet, sämre produktion och flera sjukdomar för grisarna. Samtidigt har man ofta mycket ventilation utan värmeåtervinning i dessa stallar, så det finns en besparingspotential, säger Marie-Claude Dubois.

– Det är enormt stora luftvolymer som skickas ut. Med klimatförändringarna kommer det att bli ännu varmare och fuktigare klimat. Vi ser detta redan nu och det kräver ännu mer ventilation och med större flöden. Framöver kommer vi sannolikt även att behöva ha kylaggregat för att få ett svalare inomhusklimat för djuren, säger Marie-Claude Dubois.

Tillsammans med doktoranden Therese Malm ska hon undersöka hur det går att förbättra grisarnas livskvalitet genom att bygga stallarna på ett annorlunda sätt. Det kan exempelvis vara genom att använda mer isolering, bättre ventilationssystem och smarta takmaterial som minskar värmen som strålar på taket.

I projektet kommer forskarna att genomföra studiebesök i stallbyggnader för att få aktuell information. De ska också genomföra simuleringar för att identifiera hur stallbyggnads klimatskal, ventilation och värmesystem kan bidrar till låg energianvändning.

– Det viktigaste resultatet i projektet förväntas bli Therese Malms doktorsavhandling. I avhandlingen kommer hon att visa konstruktioner och utformning av båda passiva och aktiva system i djurstallar som bidrar till låg energianvändning, men också ger bra inomhusklimat i nuvarande och framtida klimat.

– Jag hoppas att vi dessutom kan hitta enkla lösningar som inte kostar så mycket som går att använda i befintliga djurstallar och som kan minska energianvändningen och ge bra inomhusklimat, säger Marie-Claude Dubois.

Det finns också en förhoppning om att dessa lösningar ska kunna exporteras. I projektet ingår flera företag – DeLaval, Abetong, Växa och Velux – vilket underlättar möjligheterna till export.

Text: Ann-Sofie Borglund