När ett eluttag är installerat krävs det idag ganska mycket arbete om man vill ha ett uttag på en ny plats. För att installera uttaget krävs en elektriker och den behöver göra nya dragningar av kablar och rör. Detta tar tid, kostar pengar och skapar rivningsavfall av framför allt plast och koppar.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Catharina Holm, vd på Arexor, har att säga om projektet!

Inga nya kablar

Startupbolaget Arexor har utvecklat en list som är integrerad med femledarsystem för el och kommunikation samt flyttbara uttag. Listen ser ut som en golvlist med en vågrät skåra längs med listen där eluttaget placeras. Listen installeras av en elektriker utanpå väggen och ansluts genom en eller ett fåtal matningspunkter i varje rum. De inbyggda installationerna reduceras till endast ett fåtal matningspunkter. Vid renovering används existerande uttag som matningspunkter och man behöver inte dra några nya kablar.

Fakta

Projekt: Bidra till resurseffektivt byggande och boende

Koordinator: Arexor AB

Projektstart: Februari 2022
Projektslut: November 2023
Projektbudget: 600 000

Projektledare: Catharina Holm

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00264

Uttagen placeras längs listen av användarna själva, utan en elektriker. Det gör att man enkelt kan placera och ändra antal uttag efter förändrade behov.

Prototyp testad

Inför detta projekt hade Arexor tagit fram ett designkoncept på listen. I detta projekt har de slutfört konstruktionen av listen och testinstallerat en prototyp med bra resultat. Produkten har därmed vidareutvecklats för en industrialiseringsfas.

I projektet har man även gjort klimatkalkyler med hänsyn till material och materialframställning. Dessa kalkyler visar bland annat att man genom att använda listen för eluttag kan minska miljöpåverkan i nybyggnation med 50 procent för just elinstallationer för vägguttag.

Du kan läsa mer om projektet nedan

Viktiga resultat
  • En utanpåliggande list för eluttag sparar både tid och kostnader för rör- och kabeldragning.
  • Listen går enkelt att separera från byggnadens övriga delar och går lätt att återbruka och återvinna.
  • Konstruktionen av Arexors utanpåliggande list är klar och en prototyp är testinstallerad med bra resultat.
  • Klimatpåverkan minskar rejält om man monterar eluttagen i en list i stället för innanför väggarna.
  • I listen går det enkelt att byta plats på ett eluttag i ett rum. Det är också enkelt att lägga till flera uttag. Detta göra användaren själv och kräver ingen elektriker.