Det övergripande syftet med projektet är att kombinera beteendeforskning med modern teknik på digitala plattformar och AI för att undersöka effekterna av nudging på energianvändningen i bostäder. Nudging innebär att man får en knuff i rätt riktning så att det ska vara lätt att göra rätt. När det gäller energi kan det handla om att göra enkla val som leder till att den boende inte använder onödigt mycket energi eller inte använder energi när produktionsmixen har en hög andel fossila bränslen. Drivkraften för de boende kan exempelvis vara att tjäna pengar på sitt val.

– I alla våra fastigheter har vi individuell mätning av el och vatten, så om hyresgästen sparar energi sparar den också pengar, säger Henrik Oretorp, projektchef på Tornet Fastighetsutveckling och den som leder projektet.

– Men vi tror att även att annat än pengar kan få människor att ändra beteende, exempelvis om man ser att alla andra hyresgästerna använder mycket mindre energi än man själv kan det sporra en att börja spara energi. I detta projekt ska vi se vilka faktorer som får olika människor att förändra just sitt beteende, säger Henrik Oretorp vidare.

Det finns idag väldigt lite forskning kring AI och beteende kopplat till energi, så resultaten i detta projekt blir viktig för utvecklingen på området. En utmaning som forskarna ska ta sig an gäller personlig integritet, eftersom det handlar om insamling och bearbetning av personliga data. Därmed är det oerhört viktigt med en stor transparens kring vilken information man samlar in och vad syftet är med detta.

Fakta

Projekt: Kommunikativa byggnader för minskad energipåverkan
Utförare: Tornet Fastighetsutveckling AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Tornet Fastighetsutveckling AB, ÅF Digital Solutions AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: December 2023
Projektbudget: 5 600 357 kr

Projektledare: Henrik Oretorp

Energimyndighetens projektnummer: P51741-1

Vid sidan av dessa aspekter finns det också tekniska utmaningar och det handlar främst om hur man på ett effektivt och bra sätt återkopplar användbar information till hyresgästen. Målet är att råden ska vara anpassade till lägenhetsinnehavaren och inte handla om generella råd till de boende. Här finns en teknisk utmaning för att klara detta.

Samtidigt finns det stora möjligheter med interaktion mellan människor och fastighetens energisystem. Tornet har ett växande fastighetsbestånd och kan nå ut till många människor och därmed kan resultaten på sikt få stor påverkan. Det finns också ett intresse hos andra fastighetsbolag kring forskningsprojektet.

– Den största vinning i projektet tror jag är att vi kan hjälpa människor att göra rätt val. Det är många idag som vill göra val som är bra för klimatet och ur energisynpunkt, men som inte har kunskapen, säger Henrik Oretorp.

För att nå dit ska man i projektet använda en app, som AFRY har utvecklat för Tornet i ett tidigare projekt. Den ska nu vidareutvecklas med bland annat nudgingstrategier och användas i pilotförsök i en av Tornets hyreshus. Där ska man tydliggöra för de boende hur deras energianvändning ser ut idag och komma med förslag hur de kan minska sin energianvändning och sitt koldioxidavtryck.

Av Ann-Sofie Borglund