Dag Haugum är forskare vid Luleå tekniska universitet och i december ska han åka till Antarktis för att forska under en månad. Han var där redan för 30 år sedan och gjorde mätningar på den då nybyggda forskningsstationen Wasa. Nu är det dags igen. Denna gång för att undersöka hur träbyggnaden har påverkats av de extrema påfrestningar som klimatet på Antarktis innebär.

– Det kan röra sig om en temperaturskillnad på 60 grader i en vägg. När solen ligger på kan det bli 40 grader varmt, för att sedan under natten bli -20 grader. Vi ska ta reda på vad ett extremt väder av detta slag innebär för byggkonstruktionen, berättar Dag Haugum.

Om Wasa

Wasa är en svensk forskningsstation som ligger vid Vestfjella i Dronning Maud Land, Antarktis. Stationen drivs av Polarforskningssekretariatet och har endast aktivitet under den antarktiska sommaren.

Läs mer om Wasa

Det kan exempelvis handla om att hitta delar och konstruktionslösningar som kan vara extra känsliga för klimatförändringar och extrema vädersituationer. Rent konkret kan undersökningen handla om hur en väggkonstruktion med eller utan luftspalt påverkar beständighet, täthet och energiflöden. Ur ett miljö- och livscykelperspektiv kommer Dag Haugum också att studera hur väl de olika konstruktionerna står sig i förhållande till varandra.

Bredvid den svenska byggnaden ligger en finsk forskningsstation. Den är byggd enligt helt andra principer och är gjord av bastanta containrar. I projektet kommer man att göra jämförelser med den finska stationen, som utsatts för samma klimat under lika lång tid. Jämförelser kommer också att ske med byggnader i svensk fjällmiljö.

– Att undersöka hur träkonstruktioner påverkas under en lång tid i olika klimat innebär att vi får en bredare och robustare erfarenhetsbas, säger Dag Haugum.

Fakta

Projekt: Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat Utförare: Luleå tekniska universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Polarforskningssekretariatet, NCC Sverige AB, Nåiden Bygg AB, Luleå tekniska universitet, Finnish Meteorological Institute, University of Oulu Projektstart: Mars 2019 Projektslut: December 2020 Projektbudget: 1 300 000 kr Projektledare: Lennart Elfgren Energimyndighetens projektnummer: P47847-1

Eftersom trä ibland hävdas vara ett mer klimatsmart byggnadsmaterial än stål och betong är det viktigt att skapa trovärdiga forskningsresultat som visar på hur trähus klarar extremare klimat.

– Det talas mycket om att klimatet kommer att bli varmare, men det finns också studier som visar på att det lokalt kan bli mycket kallare än idag. I den här studien får vi fakta vad som händer i en byggnad som är uppfört för extrema väderförhållanden med exempelvis orkanvindar och -30 grader.

– Målet är att vi ska få en bättre underbyggd information om träbyggnader i kallt klimat och genom att väga in våra resultat från det här projektet kan vi vara bättre förberedda vid byggnation av träbyggnader i ett kallare och förändrat klimat, säger Dag Haugum.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat