Klimatförändringarna har lett till att det blivit allt vanligare med värmeböljor. Det i sin tur påverkar inomhustemperaturen i byggnader och kan också innebära hälsoproblem.

I Sverige saknas dock statistik som beskriver de faktiska förhållandena i bostäder under sommaren, fokus har i stället legat helt på inomhusklimat under uppvärmningssäsongen.

– Vi vill fylla detta kunskapsglapp och ska i projektet analysera övertemperaturer från cirka 250 bostäder spridda över landet, säger Hans Bagge, universitetslektor på Lunds tekniska högskola och den som leder projektet.

Mätvärdena kommer från tidigare studier finansierade av Formas och PVF Yrke & Utbildning samt datamaterial från Energimyndigheten.

– Vi ska kvantifiera de faktiskt uppmätta temperaturerna på olika sätt för att beskriva hur varmt det är. Det handlar om att hitta relevanta mått för just bostäder, säger Hans Bagge och fortsätter:

– Vi ska bland annat undersöka hur ofta det varit över exempelvis 26 grader i bostäderna och hur långa sammanhängande tider har det varit det.

Fakta

Projekt: Övertemperaturer i bostäder – mätning, analys och lösningar
Koordinator: Lunds universitet

Projektstart: April 2022
Projektslut: September 2023
Projektbudget: 1 692 912 kr

Projektledare: Hans Bagge

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00191

Varma temperaturer i bostäder påverkar allt fler när fler arbetar hemma och äldre människor bor hemma längre. Samtidigt är svenska bostäder byggda utifrån att vara energieffektiva vintertid. De är inte anpassade för riktigt varma dagar, utan vid höga inomhustemperaturer är det främst tänkt att de boende ska vädra vid behov. Men vid värmeböljor blir det inte svalare av att vädra, utan det kan bli tvärtom. Det har lett till att många människor köper apparater för luftkonditionering för att få det svalare inomhus, vilket i sin tur påverkar hela energisystemet.

– Det som byggnaden borde tillhandahålla i form av bra inomhusklimat får istället de boende lösa genom att använda luftkonditionering som använder hushållsel. Det gör att frågan berör både enskilda personer och hela energisystemet, säger Hans Bagge.

I nästa steg i projekt kommer man att ta den kvantitativa analysen och tvärvetenskapligt genomlysa vilka problem övertemperaturerna kan leda till och vilka åtgärder man behöver. Det kommer att genomföras som en workshop med bred kompetens inom bland annat medicin, innemiljö, byggteknik, installationsteknik och produkttillverkare.

– Därefter ska vi titta närmare på de olika lösningarna som kommer fram under workshopen och analysera dem för att se vilken potential som finns att begränsa övertemperaturer. Det kan handla om både passiva och aktiva lösningar liksom nya produkter som behöver utvecklas. Vi kommer också se hur mycket energi olika lösningar kräver för att sänka inomhustemperaturen, säger Hans Bagge.

Han hoppas att de med projektet ska få fram ny kunskap och hur man ser på den nya kunskapen från olika aktörer.

– Jag hoppas också att vi kan medvetandegöra olika professioner som exempelvis arkitekter eller kravställande myndigheter kring övertemperaturer, så att de kan fatta bättre beslut utifrån dessa aspekter. Då kommer de tänka in behovet av att kunna kyla bostäder och vi kan få bättre bostäder.

Text: Ann-Sofie Borglund