Sverige ska till 2030 halvera energianvändningen jämfört med 2005 enligt ett energipolitiskt beslut. En stor del av denna energi används i byggnader. Samtidigt är renoveringstakten i det befintliga byggnadsbeståndet alltför låg, med mindre än en procent per år. Bostadsrättsföreningar är en central målgrupp för att öka energieffektiv renovering, men deras styrelsemedlemmar saknar ofta den energikompetens som finns i fastighetsbolag, eftersom de som ingår i styrelsen är de boende och inte energispecialister.

– Energi är dessutom komplext och det finns risk att göra fel, vilket leder till att många styrelser i bostadsrättsföreningar ogärna tar beslut som rör energi om de inte behöver laga eller ersätta något som är trasigt, säger Oleksii Pasichnyi, forskare vid KTH och den som leder projektet.

– Samtidigt kan vi se att efterfrågan på rådgivning hos energi- och klimatrådgivare från bostadsrättföreningar har ökat kraftigt under senare år. Vi vill med vår digitala tjänst ”Spara” underlätta arbetet för bostadsrättföreningar när de behöver hjälp. Tjänsten ska också göra att energi- och klimatrådgivare därigenom kan lägga mer tid på mer komplicerade frågeställningar med större energieffektiviseringspotential, säger han vidare.

Fakta

Projekt: SPARA Din fastighets dedikerade energirådgivare

Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan

Projektstart: December 2022
Projektslut: Juli 2024
Projektbudget: 1 999 756 kr

Projektledare: Oleksii Pasichnyi

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00925

Forskningen i projektet bygger till stor del på Oleksii Pasichnyis doktorsavhandling, som handlar om hur man arbetar med strategisk planering av energirenovering genom att utgå från stora datamängder om energianvändning i byggnader. En av hans slutsatser i avhandlingen var att för att fler ska göra energirenoveringar behöver man komma närmare de som ska fatta beslut med konkreta beslutsunderlag som de kan lita på.

Oleksii Pasichnyi har tillsammans med andra forskare därför tagit kunskapen från avhandlingen och utvecklat en plattform som heter Oden, som ska bidra till fler klimatneutrala städer och hållbara, urbana energisystem. Plattformen har de utvecklat tillsammans med bland annat Stockholm stad, RISE och Stockholm Exergi. I detta projekt går man vidare mot en ny målgrupp – energi- och klimatrådgivare och deras kommunikation med bostadsrättsföreningar. I projektet vidareutvecklas verktyget ”Spara” som baseras på Oden. Det ska kombineras med en pedagogisk checklista för bostadsrättsföreningar som Reza Tehrani, energi- och klimatrådgivare på EKR Stockholm, tog fram under pandemin för rådgivning till bostadsrättsföreningar.

– ”Spara” ska bli en virtuell assistent som bygger på AI, som har en outnyttjad potential inom energisektorn. Det vill vi ändra på och vårt mål under projektet är att designa tjänsten ”Spara” där bostadsrättföreningar kan få svar på förhållandevis enkla frågor rörande energi, säger Oleksii Pasichnyi och fortsätter:

– Vi ska ta fram en prototyp som vi ska stämma av med några bostadsrättsföreningar och ett antal energiexperter. Vid ett lyckat utfall är målsättningen att öka effektiviseringstakten för Sveriges bostadsrättsföreningar.

Av Ann-Sofie Borglund

Projektpresentation

Film om projektet

Den 12 april 2024 presenterades projektet i en film under E2B2s Effektarena. Se den nedan.

Du hittar också hela inspelningen från Effektarenan här!