I början av projektet har forskargrupperna utvecklat metoder, utifrån enkäter, intervjuer och vetenskapliga undersökningar från byggprojekt. Nu ska dessa metoder valideras.

– Vi har fokus på industriella byggkoncept. Målsättningen är att ta fram en metod som gör att det går att utvärdera klimatpåverkan för konstruktionslösningar, materialval och produktionsplaner så att man aktivt ska kunna välja ett miljövänligare alternativ. Idag görs denna typ av utvärdering först när byggnaden är färdig, om det görs överhuvudtaget, säger Jutta Schade, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och den som leder projektet. (se bild)

Fakta

Projekt: Industriellt byggande och energi – ett samarbete mellan Sverige och Kina Utförare: Luleå tekniska universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, NCC Construction Sverige AB, China Construction Fourth Engineering Division Corp. Ltd., Lindbäcks bygg AB, Luleå tekniska universitet Projektstart: augusti 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 6 500 000 kr Projektledare: Jutta Schade Energimyndighetens projektnummer: 40805-1

Att arbeta med vad som sker före byggnaden är klar är viktigt, därför byggprocessen och produktionen av byggmaterial är energikrävande och påverkar miljön negativt. I Europa svarar byggindustrin för cirka 40 procent av det avfall som produceras, materialförbrukningen samt primärenergianvändningen. Även i Kina har byggsektorn stor påverkan av utsläpp av växthusgaser. Bland annat producerar Kina en stor del av sin el på kolkraftverk och är det land i världen med högst andel växthusgasutsläpp. Det innebär att tillverkning av byggmaterial i Kina har större miljöpåverkan än om samma byggmaterial tillverkas i Sverige.

– Det finns därför ett stort intresse i Kina kring detta projekt, från såväl forskare som byggbolag, vilket känns spännande och en utmaning, säger Jutta Schade och fortsätter:

– Med tanke på att det pågår många stora byggprojekt i Kina, och att det även planerar att byggas mycket i Sverige de närmaste åren, gör att det finns ett behov av en metod som gör det lätt att se vilka konsekvenser olika val får på den inbyggda energin.

Jutta Schade poängterar att detta är val som är viktiga även vid renovering, så att det energin man sparar vid driften överstiger den inbyggda energin från tillverkning, produktion, transporter och inbyggnad av material och komponenter.

Målsättningen är att forskarna till 2017 ska ha tagit fram praktiska metoder i projektering och produktionsplanering för att kunde kvantifiera energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Text: Ann-Sofie Borglund