Den internationella marknaden för solceller har utvecklats rejält de senaste åren. Utvecklingen har varit starkt drivet av att produktionskostnaderna har pressats i Kina, som är världsledande inom solcellsproduktion.

Det finns även en stor potential för solceller i Sverige. Om man använder en fjärdedel av tak och fasader som lämpar sig för solceller kan man producera minst 10 TWh el per år. Det som framförallt hindrar ett genombrott är osäkerheten i de kalkyler som görs. Produktionskostnaden av solceller bygger huvudsakligen på sju parametrar: investeringskostnad, kostnad för drift och underhåll, energiproduktion, systemdegradering, livslängd, restvärde och kalkylränta.

Fakta

Projekt: Investeringskalkyl för solceller Utförare: Mälardalens högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, Byggherregrupp för lönsamma solcellsinstallationer Projektstart: januari 2015 Projektslut: september 2016 Projektbudget: 679 563 kr Projektledare: Björn Karlsson Kontaktperson: Bengt Stridh Energimyndighetens projektnummer: 40803-1

– Att satsa på solceller innebär en stor investering för en fastighetsägare. Idag bygger kalkylen på en rad antaganden och kostnaderna får därför stor spridning. Exempelvis kan kalkylräntan variera ifrån 2 till 10 procent. Vilken ränta man räknar med kan vara skillnaden mellan att satsningen är lönsam eller inte, säger Bengt Stridh (till vänster i bilden).

I detta projekt kommer man att ta fram ett komplett underlag för analys av investeringsbeslut för solcellsanläggningar, vilken är baserad på den internationellt etablerade modellen Levelized Cost Of Energy (LCOE).

– Vi kommer att anpassa modellen till svensk solelproduktionen. Vi kommer också att sätta standarder för parametrar i modellen, vilket gör att fastighetsägare kan jämföra offerter från olika leverantörer på ett korrekt sätt, säger Bengt Stridh.

Modellen kommer också vara gjord så att den lätt kan uppdateras, då förutsättningarna kan förändras genom att exempelvis styrmedel ändras. Projektet avslutas under hösten 2016 och en viktig del är att få spridning av modellen.

Ladda ner investeringskalkyl för solceller

Excel-filerna för beräkning av produktionskostnad och lönsamhet för solcellsinvesteringar finns på Mälardalens högskolas webbplats.

– Det är A och O att vi når ut, men enbart i referensgruppen ingår knappt 50 personer så det finns redan ett stort intresse. Det känns som vi har goda förutsättningar att nå ut och därmed göra skillnad kring investeringar i solceller i Sverige, avslutar Bengt Stridh.

Text: Ann-Sofie Borglund

Resultatblad - en sammanfattning av slutrapporten