Datordrivna optimeringar innebär exempelvis maskininlärning och genetiska algoritmer. De används i allt större utsträckning i andra branschen, exempelvis inom flygindustrin, för att kunna fatta mer hållbara beslut under projekteringsfasen. Men inom byggsektorn är det fortfarande ovanligt att använda datordriva optimeringar.

– De metoder som byggsektorn använder idag, under projekteringsfasen, är baserade på parametrisk analys. Dessa metoder kräver mycket tid för att hitta en optimal designlösning som minimerar kostnader, energianvändning och koldioxidutsläpp av byggnader ur ett livscykelperspektiv, förklarar Farshid Shadram vid IVL och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Datordrivna optimeringar för att ökad hållbarhetsprestanda

Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Samfinansiärer: Energimyndigheten, NCC, Skanska Sverige

Projektstart: November 2019
Projektslut: December 2022
Projektbudget: 3 209 455 kr

Projektledare: Johan Holmqvist och Farshid Shadram
Energimyndighetens projektnummer: P49535-1

– Användning av datordrivna optimeringar har flera fördelar, inte minst gör det att man tidseffektivt kan analysera ett betydande antal designlösningar och identifiera den optimala lösningen som förbättrar byggnaders hållbarhetsprestanda ur ett livscykelperspektiv, säger Farshid Shadram.

I projektet ska forskare vid IVL och Luleå universitet utveckla praktiska metoder som baseras på datordrivna optimeringar. Dessa metoder ska hjälpa projektörer, byggföretag och fastighetsägare att fatta beslut som kan öka byggnaders hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Metoderna ska baseras på data från intervjuer och workshops. Dessutom ska man samla in dokumentation från ett antal fallstudier av nya byggprojekt och renoverade byggnader i Sverige som genomförs av NCC och Skanska.

– Då får vi också kunskap hur de beslut som fattas under projekteringsfasen kan påverka olika hållbarhetsmål kring exempelvis energi och koldioxidutsläpp. Vi kan därmed även identifiera vad som krävs under projekteringsfasen för beslutsunderlag för att effektivt kunna identifiera optimala och hållbara designlösningar, säger Farshid Shadram.

E2B2 anser att projektet adresserar en aktuell och viktig fråga och pekar på att byggsektorn genom att använda datordrivna optimeringar kan bidra till mer energi- och resurseffektiva byggnader.

Om datordriven optimering

Datordriven optimering innebär att datorer med hjälp av matematiska algoritmer och med avseende på vissa kriterier analyserar flera uppsättningar av variabler och därmed väljer de variabler som ger den optimala lösningen. För hållbarhetsproblem finns det många kriterier involverade såsom minimering av kostnader, energianvändning, klimatpåverkan, osv. Vissa av dessa kriterier kan också ha en avvägning med varandra och användning av optimeringar gör det möjligt att identifiera denna avvägning och hitta en optimal lösning som ökar hållbarhetsprestandan.

Av Ann-Sofie Borglund