Byggnaders klimatpåverkan avgörs till stor del tidigt i byggprocessen. Nu ska forskarna vidareutveckla ett verktyg för beslutsunderlag och beräkning av byggnaders klimatpåverkan i ett tidigt skede. Projektet bygger på ett tidigare E2B2-projekt där verktyget automatiskt återförde klimatavtryck av enkla volymskisser mellan Grasshopper 3d och Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Verktyget ska nu utvecklas och testas för ökad tillämpning och kompletta jämförelser.

Fakta

Projekt: Klimatsmart bygg- och konstruktionsdesign i tidiga skeden -från prototyp till tillämpat verktyg
Koordinator: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projektpartner: FOJAB arkitekter AB, IVL Svenska Mijlöinstitutet AB, Tyréns Sverige AB, Warm in the Winter AB

Projektstart: Januari 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 4 910 000

Projektledare: Johan Holmqvist

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00213