Här ska forskarna utveckla och syntetisera kunskap om vad som påverkar nivån av en byggnads klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv i en svensk kontext. Detta görs främst genom fördjupade analyser av ett större antal byggnader, workshops med aktörer i byggsektorn och en sammanställning av forskningen på området. Projektet bidrar bland annat till kunskap om hur byggprocesser kan styras mot att bli mer energi- och resurseffektiva.

Fakta

Projekt: Kunskapssyntes om svenska byggnaders klimatpåverkan
Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan

Projektstart: Mars 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 4 448 000

Projektledare: Tove Malmqvist Stigell

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00235