I det här projektet tillämpas och utvecklas en mätplan som används för att kunna följa upp energianvändningen på byggarbetsplatser. Projektet ökar dels kunskapen om energianvändning för olika poster på byggarbetsplatsen och ger dels grunden för en mätstandard för fortsatt energieffektivisering. Projektet är ett stort branschgemensamt samarbete vilket ger goda förutsättningar för implementering.

Fakta

Projekt: Mätning av energianvändning på byggarbetsplatser
Koordinator: Peab Sverige AB
Projektpartner: Bravida Sverige AB, Byggföretagen i Sverige Service AB, C. PERSSON'S HYRMASKINER AB, CIT ENERGY MANAGEMENT AB, Cramo AB, JM AB, Lambertsson Sverige AB, NCC Sverige AB, Peab Sverige AB, Ramirent AB, Serneke Sverige AB, Skanska AB, Skanska Rental, Wästbygg Gruppen AB

Projektstart: December 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 3 158 650

Projektledare: Helena Nakos Lantz

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00224