För att nå netto-noll i energianvändning för en byggnad behöver man både ta vara på passiva åtgärder (såsom byggmaterialen), samt aktiva och förnybara (såsom energitillförseln). Hittills har stort fokus i livscykelanalyser varit på passiva åtgärder medan aktiva och förnybara åtgärder har förbisetts. Det här projektet ska utveckla ett verktyg för att synliggöra olika åtgärders energianvändning och klimatpåverkan under en byggnads livscykel. Med verktyget ska det vara möjligt att analysera, optimera och göra kostnadseffektiva val som stödjer utvecklingen mot nettonollenergi.

Fakta

Projekt: Simulerings- och optimeringsbaserad analys för att stödja utformning av byggnader med nettonollenergibalans över livscykeln

Koordinator:
Uppsala universitet

Projektstart: November 2022
Projektslut: Februari 2025
Projektbudget: 3 497 656 kr

Projektledare: Farshid Shadram

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00886

Projektpresentation