– Mycket av den kunskap som finns kring energieffektivisering handlar om teknik och tekniska åtgärder, men åtgärderna får inte det genomslag som man kan förvänta sig, säger Sofia Lidelöw, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet som driver projektet tillsammans med Susanne Engström, biträdande universitetslektor (till vänster i bild).

– Vi ska i det här projektet ha fokus på fastighetsägare och ta reda på hur de ställer sig till olika energieffektiviseringsåtgärder i ett skarpt läge och vad det är som får dem att genomföra vissa åtgärder, men inte andra. Vilka hinder och möjligheter för en bredare användning av energieffektiva lösningar ser de, säger Sofia Lidelöw (till höger i bild).

Fakta

Projekt: Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare? Utförare: Luleå tekniska universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Galären i Luleå AB, HSB Norr AB, Imtech Ventilation AB, Lindbäcks bygg AB, Lindbäcks fastigheter AB, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Tekniska universitet AB, NCC Construction AB, Norconsult AB Projektstart: augusti 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 3 645 000 kr Projektledare: Sofia Lidelöw Energimyndighetens projektnummer: 40781-1

Projektet flyttar därmed fokus från hur fastighetsbolagen borde fatta beslut till hur fastighetsägare i operativ verksamhet verkligen fattar sina beslut om fastighetsbeståndets utveckling.

I projektet ska man bilda en så kallad samverkansarena. Den kommer att innehålla personer från ledningsgrupper från fyra fastighetsägare, leverantörer inom VVS, bygg och energi samt konsulter med specialistkunskap inom energi.

– Vi kommer att kasta oss rakt in i fastighetsägarnas vardag och utgå från aktuella och konkreta frågeställningar kring fastighetsbeståndets utveckling i varje enskilt fastighetsbolag. Vi vill också få fram leverantörernas och konsulternas synpunkter och perspektiv på de åtgärder som fastighetsägarna överväger. Dialogprocessen är central och i projektet finns inga kontrakt mellan deltagande aktörer, vilket vi tror kan öka möjligheterna för att få fram viktiga synpunkter, säger Susanne Engström.

Samverkansarenan genomförs med aktörer från Luleå. Forskarna kommer att utvärdera metodiken utifrån deltagarnas upplevelser och den förståelse hos parterna som uppstår under dialogprocessen. Om metodiken anses vara framgångrik kommer den att kunna fungera som modell för samverkansarenor på andra platser framöver, vilket kan vara en faktor som gör att fler energieffektiviseringsåtgärder verkligen blir av.

Ytterligare en viktig del i projektet är att undersöka hur innovationer inom energieffektivisering kan komma att användas i högre utsträckning.

– Genom samverkansarenan får leverantörer och konsulter input på hur deras innovationer inom teknik- och metodutveckling förstås och tas emot där de ska användas. Detta kan vara en viktig del av innovationsprocessen, för att de produkter och tjänster som utvecklas verkligen kommer att användas i fastigheterna. Därigenom ökar också möjligheterna till en bredare spridning av innovationerna, avslutar Susanne Engström.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat