Till skillnad från de stora marknaderna för solel runt om i världen, så har Sverige regelbundet snö på vintern. Kombinationen solelanläggning och snö är något som är lite studerat. I detta projekt kommer forskare vid RISE att beräkna hur underliggande konstruktioner belastas beroende på hur snö ackumulerar på solelanläggningen. De ska också undersöka hur moduler belastas i verkliga snöförhållanden samt vilka tekniker som är lämpliga att använda för att hålla panelerna snöfria.

– Bakgrunden till projektet är att vi i en tidigare studie kring solelanläggningar i norra Sverige upptäckte att flera solcellsmoduler vid olika anläggningar hade krossats efter en snörik, men inte extrem, vinter och i vissa fall hade även taket under fått smärre skador. Om det blir skador på tak, eller i värsta fall takras som kan kopplas till en solelanläggning, skulle det kunna leda till att fastighetsägare inte vågar installera solelanläggningar och expansionen av solel skulle därmed kunna stanna av, säger Anna Malou Petersson, verksamhetsledare vid RISE och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar
Utförare: RISE Energy Technology Center
Samfinansiärer: Energimyndigheten, PiteEnergi Handel AB, Lindbäcks Bygg AB, Länsförsäkringar Västerbotten, RISE Energy Technology Center AB

Projektstart: Juli 2019
Projektslut: Januari 2024
Projektbudget: 7 901 827 kr

Projektledare: Mattias Lindh
Energimyndighetens projektnummer: P47838-1

– Det är därför viktigt att vi nu i ett tidigt skede av utbyggnaden kan samla kunskap om solel i nordiska förhållanden med regelbunden snö och implementera det i utformning och underhåll av solelanläggningar. Därigenom kan vi förhoppningsvis undvika både materiella och ekonomiska skador och dessutom optimera anläggningen, säger Anna Malou Petersson.

Projektet kommer att genomföras i tre arbetspaket. I första arbetspaketet ska forskarna undersöka 20 takmonterade anläggningar, som är utformade på olika sätt och monterade i olika vinklar. Anläggningarna är utplacerade på olika platser i landet, dock huvudsakligen i Norrland. I det andra arbetspaketet kommer de att undersöka vilka laster som en solcellsmodul utsätts för i verkliga vinterförhållanden genom att en specialbyggd testrigg får stå utomhus under vintersäsong. I det tredje arbetspaketet kommer forskarna att testa olika metoder för att hålla moduler snöfria och ta fram nya koncept för detta.

– Det finns många idéer hur man ska ta bort snö utan att skada solelanläggningen, men väldigt få har testats. Nu ska vi ta reda på hur man kan ta bort snö på ett kostnadseffektivt sätt, som dessutom är säkert, säger Anna Malou Petersson.

Projektet startade under sommaren 2019 och ska pågå fram till slutet av 2021. Det innebär att man kommer att kunna genomföra tester under två vintersäsonger.

– Vi hoppas att vi får genomföra testerna under riktigt vintriga förhållanden, avslutar Anna Malou Petersson.

Text skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Ladda ner

Till projektets resultat