Allt fler fastighetsägare intresserar sig för energifrågor och vill gärna veta vilka energival som är bäst för just deras hus. För de fastighetsägare som är specifikt intresserade av solenergi finns i några kommuner så kallade solkartor. I Karlstad har Kungliga tekniska högskolan (KTH), Karlstad kommun och Karlstads Energi tagit fram en solkarta. Samtliga dessa aktörer ingår också i detta projekt, där även forskare från Austrian Institute for Technology i Wien och starupbolaget rebase. energy deltar.

Med en solkarta kan användaren se en karta i sin dator eller mobil över ett specifikt område. Användaren kan zooma in sin byggnad och då kombinerar solkartan energianvändningsdata för den aktuella byggnaden tillsammans med beräkningar för solceller för att räkna ut produktivitet och lönsamhet.

– Nu vill vi utvidga detta så att fastighetsägare kan se sitt hus och sedan få svar på vilka el- och värmelösningar som är bäst för just dem, förklarar Nelson Sommerfeldt, forskare vid KTH och den som leder detta projekt.

Fakta

Projekt: Open source-modeller för holistisk design av byggnaders energisystem i stor skala

Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan
Projektparter: AIT Austrian Institute of Technology, Karlstads kommun, Rebasian Technologies

Projektstart: November 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 2 665 272 kr

Projektledare: Nelson Sommerfeldt

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00903

– Vi kommer att ha fokus på själva metodiken för att åstadkomma detta och även modellera och få modellen validerad. Med rebase. energy ska vi även börja bygga en skalbar plattform, säger han vidare.

Nu kommer man i projektet att börja göra tester i Karlstad, där de använder energidata från Boverket och kombinerar den informationen med datamängder på el och fjärrvärme från Karlstad Energi. Detta för att få mer specifik kunskap om varje byggnad. Dessa datamängder kommer forskarna på Austrian Institute for Technology, som är specialiserade inom datavetenskap och byggnadssimulering med stort kunnande inom maskininlärning och AI, att arbeta med.

– Det är ett komplicerat arbete. Vi har en metod och en plan hur vi vill göra, men det ska bli intressant att se hur de faktiskt gör för att få fram det resultat som vi vill, säger Nelson Sommerfeldt.

Det slutliga målet för projektet är att människor ska få bättre och saklig information om olika energival. Något som inte är lätt för fastighetsägare idag menar Nelson Sommerfeldt.

– Om de går till en installatör av solceller får de bra råd om just solceller, men husägaren kanske egentligen behövde isolera sin byggnad för att uppnå det mål de har. Vår förhoppning är att ge husägaren bred och aktuell kunskap, så att de kan göra hållbara energival.

– Att vi valt att jobba i en öppen källkod gör att flera kan bidra och därmed kan vi nå vårt mål snabbare, men också att det ger en ökad transparens, avslutar Nelson Sommerfeldt.

Text: Ann-Sofie Borglund

Projektpresentationer


Poster om projektet i pdf

Film om projektet

Den 12 april 2024 presenterades projektet i en film under E2B2s Effektarena. Se den nedan.

Du hittar också hela inspelningen från Effektarenan här!