Intervju med forskaren

Läs vad Jeanette Petersson, forskningsingenjör vid RISE, har att säga om projektet!

Under de senaste åren har byggnadsintegrerade solpaneler blivit allt vanligare på marknaden. Sådana paneler är en del av byggnaden och kan exempelvis ersätta tegelpannor eller takplåt. Dessa solpaneler är oftast dyrare än konventionella tak utan solpaneler. De är inte heller så vanliga i Sverige, vilket bland annat beror på att det finns lite samarbete mellan byggsektorn och tillverkarna av byggnadsintegrerade solpaneler.

I detta projekt har man utvecklat ett koncept för att det ska bli enklare för privatpersoner att beställa byggnadsintegrerade solpaneler till sina nybyggda småhus. I konceptet ingår en verifierad beräkningsmodell för solelsproduktion med tillhörande klimatfilter, en förenklad investeringsmodell och ett beställarverktyg för byggnadsintegrerade solpaneler.

Enklare att beställa

I rapporten visas hur det digitala betällarverktyget fungerar. Kunden kan i beställarverktyget välja byggnadens utformning, placering av fönster och dörrar, takets lutning och riktning med mera och därmed direkt få en bild på hur det kommer se ut. Dessutom anpassas beräkningarna för solelsproduktion för just kundens byggnad så att investeringskostnad, beräknad produktion och återbetalningstid blir korrekt. Kunden får även ytterligare information om solpanelerna, beräkningsförfarandet och den ekonomiska modellen via länkar.

Fakta

Projekt: Integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Lundqvist Trävaru AB, SolTech Energy Sweden AB, Lindbäcks Bygg AB, Piteå Science Park AB

Projektstart: juni 2020
Projektslut: december 2021
Projektbudget: 4 110 781

Projektledare: Jeanette Petersson

Energimyndighetens projektnummer: P50392-1

För att se att allt fungerar i praktiken har man i projektet byggt en pilotbyggnad. Byggnaden har man beställt från beställarverktyget och sedan verifierat mot verklig solelsproduktion under juli-september 2021.

Affärsmodeller

I projektet har man också undersökt olika typer av affärsmodeller. I den enklaste affärsmodellen beställer och betalar kunden byggnaden och byggnadsintegrerade solpaneler. I en mer avancerad affärsmodell får kunden tillgång till närproducerad grön el utan att behöva äga eller ansvara för driften av anläggningen. Då har tillverkaren av den prefabricerade byggnaden en förmedlingstjänst och hjälper kunden. Det ger också fördelar för tillverkaren som därigenom utökar sina inkomstströmmar genom exempelvis provision på förmedlad kontakt.

För att få ett brett genomslag av konceptet behöver byggbranschen och arkitekter samarbeta i högre utsträckning. Dessutom behöver tillverkare av byggnadsintegrerade solpaneler ta fram garantier, standarder och de tilläggsprodukter som krävs för att anpassa sig till rådande byggnormer. Nästa steg för detta projekt är att kommersialisera konceptet.

Läs mer om projektet i slutrapporten nedan.

Viktiga resultat
  • I projektet har man utvecklat ett koncept som gör att kunder kan beställa byggnadsintegrerade solpaneler när de köper prefabricerade byggnader.
  • I konceptet ingår en verifierad beräkningsmodell för solelsproduktion med tillhörande klimatfilter, en förenklad investeringsmodell och ett digitalt beställarverktyg för byggnadsintegrerade solpaneler.
  • Man har tagit fram två affärsmodeller som omfattar byggnadsintegrerade solpaneler på prefabricerade byggnader.
  • Man har även utvecklat en publik solinstrålningsmodell med kalkylator för solelproduktion.

Text: Ann-Sofie Borglund