– Vi har en vision där framtidens fastighetsägare anser att det är lika viktig med solceller och energilager som att ha ett kök. Vi ska i vårt projekt ta reda på och testa hur en lösning med solceller och energilager kan fungera på ett optimalt sätt rent tekniskt. Vi ska också utveckla en bra affärsmodell för detta, berättar Monika Topel Capriles, forskare vid KTH och den som leder projektet.

– Idag installerar man oftast solceller och energilager i en byggnad när den redan är byggd, men vi vill med en nyckelfärdig lösning få med detta redan i designstadiet, säger Monika Topel Capriles vidare.

Den nyckelfärdiga lösningen ska fungera för såväl enskilda byggnader som för så kallade energigemenskaper, vilket är en ny organisationsform på energimarknaden. Det innebär att fastighetsägare går samman och producerar lokal förnybar energi tillsammans. Då kan exempelvis en större solcellsanläggning hamna på ett tak med riktigt bra vinkel för elproduktion från solen, i stället för på flera tak som har sämre förutsättningar.

I projektet ingår också fastighetsägaren Einar Mattsson och batteritillverkaren Northvolt. Einar Mattsson äger bland annat KTH Living Lab, vars byggnader innehåller lägenheter för i första hand studenter, men som också är en fullskalig testmiljö för installationer i en fastighet. På KTH Living Lab kommer man i projektet att installera batterier från Northvolt för energiglagring och använda befintliga solceller.

Fakta

Projekt: Nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring
Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Samfinansiärer: Energimyndigheten, North Volt AB, Einar Mattson AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 9 711 640 kr

Projektledare: Monika Topel Capriles

Energimyndighetens projektnummer: P51752-1

– Vi ska göra modelleringar som bygger på detta system, men vi kommer också testa en rad olika funktioner under verkliga förhållanden, bland annat hårdvaran, olika driftslägen och övervakning av laddning av solcells- och batterilager. Det är utifrån dessa resultat som vi ska utveckla en nyckelfärdig lösning för solceller och batterilager för flerfamiljshus, kommersiella och industriella byggnader, säger Monika Topel Capriles.

När den nyckelfärdiga lösningen är industrialiserad är målsättningen att den får kosta maximalt 18 öre/kWh. Det gäller för en produkt med två timmars lagringskapacitet och en livstid på 20 år, inklusive ersättning av energlagringssystem efter varje 5000 cykler. Ytterligare ett mål är att lösningen inte överstiga 50 kg koldioxidekvivalenter/ kWh.

Texten är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.