Intervju med forskaren

Läs vad Oskar Räftegård, projektledare vid RISE, har att säga om projektet

Anpassa tekniken till dagens behov

Sverige är ett föregångsland vad gäller värmepumpar och i synnerhet bergvärme. Borrtekniken för bergvärme är dock samma som när tekniken började användas på 1980-talet. Samtidigt har småhusen som byggs nu betydligt lägre energianvändning. Det finns därför besparingar att göra genom att anpassa borrtekniken till småhusens energianvändning.

Själva borrningen utgör cirka en tredjedel av kostnaden av en traditionell installation och den höga kostnaden är ett hinder för att få fler att välja bergvärme. Förstudien visar att kostnaden för borrning kan sänkas med 25–30 procent genom att anpassa borrhålen efter dagens bergvärmepumpar. Det går dessutom att göra andra besparingar på installationen genom samordning, standardisering, prefabricering och digitalisering.

Fler finansiella lösningar behövs

Ytterligare ett hinder, som har identifierats i studien, är finansieringen. För svenska småhusägare begränsar bankernas lånetak den totala investeringen i det nya huset. Detta kan leda till att husägaren väljer en billigare uppvärmningslösning sett till investeringskostnaden, i stället för en lösning som är innebär en högre investeringskostnad och lägre driftskostnad, vilket är fallet med bergvärme.

Fakta

Projekt: Optimerad bergvärme för småhus i Europa
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten, LKAB Wassara AB, Neoenergy Sweden AB

Projektstart: juni 2020
Projektslut: januari 2021
Projektbudget: 547 500 kr

Projektledare: Oskar Räftegård

Energimyndighetens projektnummer: P50404-1

För att få fler småhuskunder att kunna finansiera sin uppvärmning med bergvärme bör man erbjuda olika typer av finansiella lösningar, exempelvis:

  • Gröna lån, där investeringar i energieffektivitet läggs utanför villalånet och till förmånlig ränta.
  • Hyra borrhålet, i stället för att äga.
  • Köpa färdig värme, där varken borrhål, värmepump eller elektricitet betalas av husägaren, utan av värmeleverantören

Förpackat och attraktivt erbjudande

För att öka attraktiviteten ytterligare behöver borrhål och värmepump integreras med husets värmesystem, tappvarmvatten och ventilationssystem på ett smidigt och platsbesparande sätt. Allt behöver förpackas i ett standarderbjudande.

En annan faktor som talar för mer bergvärme är dess miljöfördelar. Idag värms många av småhusen utanför Sverige med naturgas och olja. Koldioxidbesparingen med bergvärme blir i storleksordningen 150 miljoner ton/år om man använder 100 procent förnybar el och jämför med att dagens uppvärmning, som har ett snitt i EU på 270 gram koldioxid/kWh fossilt bränsle.

Viktiga resultat
  • Bergvärme kan bli den mest attraktiva värmelösningen för energieffektiva småhus genom att utveckla ett standarderbjudande anpassat för kataloghus.
  • Det går att sänka kostnaderna för borrningen med 25–30 procent genom att utrustning och installation anpassas efter lågenergihusens behov.
  • Bergvärmelösningens integration med kataloghusens VVS-system behöver förbättras. Även anslutningen av borrhålet till husets system behöver en smidig och enkel lösning, till exempel genom att den är förmonterad i ytterväggen från fabriken.
  • Finansieringen kan idag utgöra ett hinder och det behövs flera olika typer av finansieringslösning för att fler småhuskunder ska kunna välja bergvärme.
  • I takt med att många småhus i Europa ska fasa ut fossila bränslen blir bergvärme från förnybar el en energieffektiv lösning med miljöfördelar. Här finns en stor exportmarknad för svenska bergvärmetillverkare.

Text: Ann-Sofie Borglund