Sol och bergvärme stiger fram som ett spännande alternativ för exempelvis bostadsrättsföreningar som vill växla över till hundraprocentigt förnybara energikällor. Utvärderingen av landets första system som kombinerar solhybridpaneler med bergvärmepumpar visar dessutom på en lönsam investering.

Systemet nyttjar alltså två förnybara energikällor och producerar el. Konceptet bör kunna användas både inom nybyggnation och befintlig bebyggelse, och har därmed ett brett användningsområde och en hög energirelevans.

Fakta

Projekt: Solhybrid och bergvärme – förnybart med ny systemlösning i närvärmenät Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Energiförbättring Väst Projektstart: juni 2014 Projektslut: december 2015 Projektbudget: 616 000 kr Projektledare: Jessica Benson och Pernilla Gervind Energimyndighetens projektnummer: 38902-1

Bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv kombinerar med gott resultat två förnybara energikällor.

Sol- och bergvärme förser föreningens sammanlagt 70 bostäder med värme och tappvatten. Bara under de allra kallaste perioderna under året krävs spetsvärme från elpannan.

Några viktiga resultat och slutsatser:

  • Livscykelkostnadskalkyler med tre energiprisscenarion visar på en lönsam investering.
  • Att själv äga ett uppvärmningssystem av detta slag minskar leverantörsberoendet.
  • Bättre information om tekniken skulle underlätta för köparen inför investeringsbeslut.
Fortsättning på projektet

I en fortsättning på projektet ska forskarna undersöka hur anläggningarna ska styrs och regleras för att bli så effektiva som möjligt

Text: Ann-Sofie Borglund

Dokument