Det finns ett stort behov av ny kunskap och nya lösningar för fönster och för mer miljöanpassad, ergonomisk och resurssnål belysningsanvändning. Detta inkluderar kunskap om dagsljus och dess relation till artificiell belysning i byggnader. Behov finns också av att studera förnybara solenergitekniker som solel.