E2B2 stödjer ett forskningsprojekt i Lund där mötesdeltagare ska prova ny energieffektiv belysning, som också ökar belysningskomforten. Denna kombination hoppas forskarna ska leda till ett ökat intresse för att byta ut gamla ljuskällor.

– För att klara höga mål om att minska energianvändningen i fastigheter är energisnål belysning en viktig del. Det finns en stark potential i ny belysningsteknik som till exempel lysdioder. De ger möjligheter till nya användningsområden genom att du kan styra ljuset i detalj, du kan ändra ljusets färger och det går att placera på ett nytt sätt, berättar Johan Nordén på SP, som leder projektet ”Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort”. (bilden)

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– Problemet är att den nya tekniken inte slår igenom. En förklaring till det är att många fastighetsägare lägger allt fokus på att de nya ljuskällorna ska vara energieffektiva, men glömmer att det är också är väldigt viktigt att ljuset upplevs som bekvämt. Det i sin tur hämmar lusten att fortsätta arbeta med belysning på ett energismart sätt, menar Johan Nordén.

I detta projekt kommer man att genomföra praktiska försök i två konferensrum; ett med större tillgång till naturligt dagsljus och ett med lägre tillgång till dagsljus. Konferensbesökarna kommer att använda ett nyutvecklat system för att ställa in önskat ljus. Systemet innehåller trådlös styrning och datainsamling, vilket gör att besökarnas inställningar samlas in till användbar statistik. Utöver det kommer ett 100-tal besökare att få besvara enkäter hur de har upplevt belysningen.

Fakta

Projekt: Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Wihlborg Fastigheter, SP, Thorn Lighting Projektstart: mars 2015 Projektslut: november 2017 Projektbudget: 744 450 kr Projektledare: Matilda Liinanki Energimyndighetens projektnummer: 39700-1

Resultaten av projektet kommer att bestå av slutsatser för vilken typ av belysning som ger bäst upplevelse och vid vilka ljusnivåer detta sker. Projektet ska också ge svar på hur stora energibesparingar som kan åstadkommas om denna belysning installeras i en lokal och hur stor potentialen är om detta sker i stor nationell skala.

– Vår förhoppning är att projektet kommer att visa på hur ny energieffektiv belysning bör utformas i kontorsfastigheter och att det ger mervärden i form av högre belysningskomfort och välbefinnande. Dessa fördelar gör att man sannolikt kommer att vara mer intresserad av att köpa ny, något dyrare, energibesparande belysningsteknik.

– Vinsten blir en ökad användning av energieffektiv belysning, men också att man slipper kvicksilver vilket inte finns i lysdioder. Dessutom får de som arbetar på kontoret en belysning som upplevs bra, vilket inte är minst viktigt, avslutar Johan Nordén.

Matilda Liinanki blev projektledare för projektet efter att intervjun skrevs.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat