Sverige står inför ett skifte till mer energieffektiv belysning. Det finns redan idag belysningskällor som är betydligt mer energieffektiva än glödlampor, bland annat LED-lampor. Många människor upplever dock att LED-belysning leder till en försämrad komfort, vilket fördröjt en storskalig installation av dessa lampor och armaturer.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– För att motivera ägare, förvaltare och brukare att genomföra en omställning till mer energieffektiv belysning krävs därför att man inte enbart kan visa på energivinster, utan också att upplevelsen av ljusmiljön och ljuskomforten är positiv, säger Magdalena Boork. (bilden)

Fakta

Projekt: Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, RISE, Thorn Lighting Projektstart: januari 2015 Projektslut: oktober 2016 Projektbudget: 1 983 340 kr Projektledare: Magdalena Boork Energimyndighetens projektnummer: 39707-1

I detta projekt ska man sätta samman en panel av personer som tränas för att göra samstämmiga bedömningar av upplevelsen kring ljusmiljön. Dessa resultat kan senare kopplas till konsumentnöjdhet. Resultaten kompletteras även med tekniska mätningar.

– Projektet innebär att vi utvecklar metoder som tidigare inte har använts inom belysningsområdet. Liknande bedömningar görs dock sedan lång tid inom andra områden, som exempelvis livsmedelsindustrin, men för belysning är detta helt nytt. Det gör det extra spännande, inte minst då vi vet vilka energivinster som går att uppnå, säger Magdalena Boork.

Slutsatserna kring vilka parametrar som styr vad man gillar hos en produkt kan användas för att effektivisera utvecklingen av attraktiva belysningsprodukter. I förlängningen väntas detta leda till större efterfrågan på energieffektiv belysning, men också ökad ljuskomfort. Minst 50 procent lägre elanvändning för belysning anses fullt möjlig.

– Vi hoppas på sikt kunna genomföra kompletta bedömningsprocedurer och därigenom stötta produktutvecklare som genom resultaten från den tränade panelen kan slippa upprepade kostsamma konsumentundersökningar. Underlaget ger också ett bättre beslutsstöd för belysningsbeställare, avslutar Magdalena Boork.

Text: Ann-Sofie Borglund