En forskarskola är ett samarbete mellan forskarstudenter på högskolor och universitet för att samordna forskning mellan olika lärosäten. Den här forskarskolan ska skapa en helhetssyn och systemföreståelse för frågor som rör inomhusklimat samt energi-och resursanvändning. Systemperspektiv inom byggande, boeende och verksamhet är ett prioriterat område inom E2B2.