Att forskarskolan har bildats beror bland annat på att utvärderingar från Energimyndigheten visar på att det behövs bättre samordning mellan olika forskningsprojekt inom byggnadsrelaterad forskning.

– Ett alternativ var då att Energimyndigheten skulle ta ett större ansvar för denna samordning, men vi ser fördelar i att detta tas av berörda universiteten. Genom forskarskolan kommer vi kunna tillföra ett väsentligt utökat samarbete mellan lärare och doktorander kring forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende, säger Jan-Olof Dalenbäck. (bilden)

Fakta

Projekt: Forskarskola om byggnadens tekniska funktion Utförare: Chalmers tekniska högskola AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Chalmersfastigheter AB, CIT Energy Management AB Projektstart: juli 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 5 087 000 kr Projektledare: Jan-Olof Dalenbäck Energimyndighetens projektnummer: 40840-1

Planeringen av forskarskolan började 2013 och projektfinansiering finns fram till 2017, därefter är målet att skolan ska fortsätta på egna meriter. Under perioden 2015–2017 ska en organisation komma på plats, vilket leds från Chalmers. Det kommer att erbjudas doktorandkurser och seminarier för i första hand de 50-tal doktorander som berörs på de fyra deltagande universiteten. Över huvud taget förväntas forskarskolan leda till att doktoranderna får en bredare kunskapsbas än vad som tidigare varit möjligt.

– Det kommer att bli lättare för doktorander att få koll på vilka andra som forskar inom samma område och därmed också få hjälp i sin egen forskning. Doktoranderna kommer att erbjudas fler kurser eftersom de ges på flera universitet. Universiteten kan också genomföra kurser med kortare intervaller, eftersom det finns ett större underlag, säger Jan-Olof Dalenbäck och fortsätter:

– Ytterligare en styrka är att vi kan samarbeta kring att söka forskningsanslag. De olika universiteten har olika styrkor och vi kommer fortfarande att konkurrera om forskningsanslagen, men genom ökad samordning kan vi se till att vi inte söker pengar kring väldigt lika projekt och styra mot bättre kontinuitet i den forskning som görs.

Jan-Olof Dalenbäck lyfter också fram forskarskolans ambitioner att öka samarbetet med näringslivet och att i högre utsträckning nå ut med de resultat som kommer fram i skolan.

– Vi vill ta fram och berätta om användbara resultat för i första hand bygg- och fastighetsbranschen, så att de gör nytta hos användarna. Vi vill också förse näringslivet med kunniga och eftertraktade licentiater och doktorander, säger Jan-Olof Dalenbäck.

Text: Ann-Sofie Borglund