Fakta

Projekt: Energiåtervinning från spillvatten i storkök
Utförare: CIT Energy Management AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Göteborgs Stad, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Kungsbacka kommun, Akademiska Hus Aktiebolag, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, AMF Fastigheter AB, Hallands läns landsting, CIT Energy Management AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: September 2022
Projektbudget: 995 000 kr

Projektledare: Maria Haegermark

Energimyndighetens projektnummer: P51728-1