Studier från EU visar att energideklarationer har effekt på fastighetspriser vad gäller småhus. Någon detaljerad information för om det även stämmer för Sverige finns dock inte.

En tidigare studie gjord 2014 visar att det att det är svårt att hitta generella positiva samband mellan energianvändning och fastighetspriser. Det man kunde se är att det fanns ett samband mellan energianvändning för äldre fastigheter, för fastigheter med lägst pris per yta samt för extremt energieffektiva hus. Stora och dyra hus däremot visade inte signifikant samband mellan energianvändningen och fastighetspriset.

Fakta

Projekt: Energiprestandans påverkan på fastighetspriset Utförare: Linköpings universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten Projektstart: Januari 2019 Projektslut: December 2020 Projektbudget: 2 604 152 kr Projektledare: Bo Sjö Energimyndighetens projektnummer: P46898-1

– Nu ska vi gå på djupet för att se vilka olika faktorer som påverkar priset och hur stor betydelse energianvändningen har, säger Bo Sjö, universitetslektor på Linköpings universitet och den som leder projektet ”Energiprestandans påverkan på fastighetspriset”.

Med hjälp av statistiska metoder ska han ta reda på vilka som är drivkrafterna för priserna på fastighetsmarknaden vad gäller småhus, vilken roll energieffektiviseringsåtgärder spelar för fastighetspriset och hur energiprestanda påverkar fastighetspriset. Datamaterialet kommer från Boverket och Lantmäteriet och omfattar alla en- och tvåfamiljshus som såldes i Sverige mellan 2009-2017.

– Vi ska också ta reda på vad som krävs för att energideklarationer kan förbättras så att de blir pådrivande för att säljaren av huset ska genomföra energiåtgärder och för att köparen ska uppfatta att den gör en bra affär när den köper ett hus med låg energianvändning. Kanske finns det hinder idag som gör att incitamentet för att göra energiåtgärder inte är tillräckligt stora, säger Bo Sjö.

I studien ska man även undersöka om energipriserna påverkar fastighetspriserna.

Projektet ska avslutas under hösten 2020 och målsättningen är ta fram underlag så att det går att skapa policys för att energideklarationerna ska fungera mer optimalt.

Av Ann-Sofie Borglund

Energideklarationer

Sedan med 1 januari 2009 kräver EU att alla byggnader som ska hyras eller säljas inom EU ska ha en energideklaration. Den ska både köpare och säljare av fastigheten ha tillgång till. Energideklarationen visar på hur stor energianvändningen är i huset och den ska också visa på förslag på kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. Energideklarationen ska genomföras av en certifierad energiexpert. Drivkraften till energideklarationerna infördes är att de ska leda till att fler energieffektiviseringsåtgärder genomförs.