Effektbrist och kapacitetsbrist är ett växande problem i flera svenska städer. För att minska denna problematik behövs flera åtgärder som utbyggt elnät och mer elproduktion. Det är dock åtgärder som tar lång tid att få på plats. Att kunna minska effekttopparna går betydligt snabbare och ju fler aktörer som minskar sina effekttoppar desto större påverkan får det. Det gäller dock att ha kunskap hur man ska gå till väga.

Intervju med projektledarna

Läs vad Mirja Cedercrantz och Fredrik Björklund, som var projektledare under tidigare delar av projektet, har att säga om det!

I detta projekt har man haft fokus på storkök. Det är en verksamhet där matlagning oftast sker under ett fåtal timmar vilket leder till just effekttoppar. Samtidigt har personalen som jobbar i storköket sällan kunskap om den egna elanvändningen.

I projektet har man genomfört noggranna studier av hur storkök påverkar dimensioneringen av elinfrastrukturen och vilka möjligheter som finns till att utjämna effekten. I projektet samlade man in högupplöst effektdata för fem storkök i Uppsala, vilka sedan analyserades. Parallellt testade och utvärderade man även tekniska och beteendemässiga åtgärder.

Fakta

Projekt: Flex-o-Mat: möjligheter med effektutjämning i storkök
Utförare: Stuns Stift F Samv Mel Univ i U-A Näringsl O Sam
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Uppsala kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommun

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Januari 2024
Projektbudget: 2 907 360 kr

Projektledare: Therese Fernlund

Energimyndighetens projektnummer: P51766-1

Just att arbeta med både teknik och beteendeförändringar har visat sig vara en framgångsfaktor. Projektgruppen lyfter också fram att fastighetsägaren i projektet har haft en vilja och förmåga att prova nya arbetssätt och tekniker – något som också är centralt för att lyckas.

Resultatet i projektet har lett till rätt dimensionering av elanslutningar och jämnare effektuttag i storkök. De högsta effekttopparna kunde minska med 25-40 procent. Både tekniken och arbetssättet som kallas Flex-o-mat-principen går att applicera på andra verksamheter.

Projektledaren i detta projekt har bildat ett bolag för att kunna arbeta vidare med att minska effekttoppar i storkök och andra verksamheter. Flera kommuner och verksamheter, som bland annat Strawberry Hotels, använder numera Flex-o-Mat principen via detta bolag.

Läs mer om projektet i slutrapporten nedan:

Viktiga resultat
  • Det går att minska effekttoppar i storkök genom förändrat beteende och tekniska åtgärder som utjämnar användningen av effekt.
  • Dessa åtgärder gör att det går att sänka effekttopparna med 25 procent i storkök.
  • För att kunna göra dessa förändringar behövs högupplösta och tillförlitliga effektdata.
  • Många av storköken i projektet hade kraftigt överdimensionerade elanslutningar, vilket både är fördyrande och ineffektivt elnätsnyttjande. I rapporten finns rekommendationer för att få rätt dimensionering av elanslutningarna.
  • Måltidsservice, som ingick i projektet, har tagit fram en lathund för sin verksamhet så att samtliga deras kök ska kunna arbeta på ett effektsmart sätt. De har även infört en markering i sina menyer om det är något som kan leda till hög effekt. Lathunden går att ladda ner här.

Länkar

Lathund effektsmart beteende i storkök

Energieffektiva storkök med Flex-o-mat i Uppsala

Flex-o-Mat: Effektutjämning för storköksverksamhet

Film om projektet
Den 12 april 2024 presenterades projektet i en film under E2B2s Effektarena. Se den nedan.

Du hittar också hela inspelningen från Effektarenan här!

Text skriven av Ann-Sofie Borglund