Fakta
Projekt: Flex-o-Mat: möjligheter med effektutjämning i storkök
Utförare: Stuns Stift F Samv Mel Univ i U-A Näringsl O Sam
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Uppsala kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommun

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Mars 2023
Projektbudget: 2 907 360 kr

Projektledare: Magdalena Boork

Energimyndighetens projektnummer: P51766-1