Kan investeringskalkyler som bygger på verkliga driftutfall och underlag som visar skillnader i ett livscykelkostnadsperspektiv gynna investeringar i resurseffektiv energiteknik?

Kalkylverktyget som tas fram i projektet kan användas i dialogen mellan fastighetsägare och hyresgäst för att förstå en investering och göra driftkostnaderna begripliga. För byggnader som skolor och förskolor blir det påtagligt eftersom hyresnivån, som ofta påverkas av lägre driftkostnader, även påverkar hur mycket pengar som finns kvar till verksamheten.

Fakta

Projekt: Utvärdering av hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader
Utförare: Futurum Fastigheter i Örebro
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Region Örebro län

Projektstart: juni 2018
Projektslut: januari 2019
Projektbudget: 364 725 kr

Projektledare: Johan Sellin

Energimyndighetens projektnummer: P46882-1