I projektet "Biobaserade fasförändringsmaterial för energilagring i byggnader" ska forskarna utveckla förbättrade biobaserade isoleringsmaterial som kan användas i byggbranschen för att minska energianvändningen och öka användningen av förnybara byggmaterial. Genom att lagra funktionella förnybara fasförändringsmaterial inne i fiberstrukturen i lignocellulosa (ved och andra liknande material) så ska forskarna utveckla förbättrade material med ökad värmelagring och ledning, bibehållen värmeisolering och längre hållbarhet. I projektet ska flera olika kombinationer av material undersökas och testas. Projektet leds av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

ERA NET är ett instrument under EU-kommissionens ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. ERA NET stödjer samarbete mellan forskningsfinansiärer i olika länder och eller regioner. De projekt som finansieras av Energimyndigheten via ERA NET placeras in i myndighetens forsknings- och innovationssatsningar och projektet ”Biobaserade fasförändringsmaterial för energilagring i byggnader” stämmer väl överens med E2B2s mål om ett energieffektivt byggande och boende.

Projekt: Biobaserade fasförändringsmaterial för energilagring i byggnader
Utförare: Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Oktober 2023
Projektbudget: 7 578 393 kr

Projektledare: Nasko Terziev

Energimyndighetens projektnummer: P50298-1